Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1371128402.37

  Kjólar
  FATA3KJ05
  1
  fatahönnun
  kjólar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Lögð er áhersla á mikilvægi hönnunar í efnis-, snið-, munstur- og litavali. Einnig er fata- og stílsagan höfð til viðmiðunar. Nemandi lærir að tengja máltöku við vaxtar- og stærðarval auk sniðbreytinga, ásamt því að kynnast fjölbreytni sniða og samræmingu milli vals á efni og sniðum. Megináhersla er lögð á útfærslu hugmynda yfir í sniðteikningu og prufuflík að fullunnu verki. Nemandi vinnur skissubók, útbýr vinnuskýrslu með útskýringum á vinnu sinni frá prufu að fullgerðum kjól. Lögð er áhersla á skapandi hugsun, frumkvæði og frumleika. Einnig eiga nemendur að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og þjálfa hæfni til að tjá sig og rökstyðja verkefni sín.
  FATA2UY05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • forsendum skapandi hugsunar í hönnun á fatnaði
  • forsendum hönnunar hvað varðar reynslu, notkun, sögu og hefðir
  • mikilvægi undirbúnings-, tilrauna- og rannsóknarvinnu með öflun og úrvinnslu upplýsinga
  • forsendum hugmyndavinnu, framkvæmdar og framvindu að fullunnu verki
  • mismunandi útfærslu sniða og muninum á fjöldaframleiddum og sérsaumuðum fatnaði
  • leiðbeiningum í máli og myndum varðandi sniðútfærslur og saumtækni
  • sambandinu milli sjálfstæðra, faglegra og skapandi vinnubragða og vinnuframlags
  • mikilvægi þess að koma vinnu sinni á framfæri og rýna í eigin verk og annarra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna vandaða hugmyndavinnu með öflun og úrvinnslu upplýsinga
  • skilgreina forsendur og þörf og endurmeta hugmyndir sínar
  • temja sér frumkvæði, frumleika og skapandi hugsun
  • útfæra eigin hugmynd í formi tísku- og útlitsteikninga
  • útfæra sniðbreytingar út frá eigin hugmyndum
  • temja sér sjálfstæð og fagleg vinnubrögð
  • setja fram vinnuáætlun og greina verkþætti
  • auka færni í að máta og nota gínu við lagfæringu sniða
  • vinna með óhefðbundin efni og þekkja eiginleika þeirra
  • tileinka sér saumtækni og kunnáttu í straujun og pressun
  • að endurmeta framkvæmd verksins á öllu vinnuferlinu
  • temja sér öguð og vönduð vinnubrögð við frágang verkefna
  • útbúa (vinna) hugmynda- og vinnumöppu í máli og myndum
  • kynna eigin verk og taka þátt í sýningu
  • rýna í eigin verk og annarra með uppbyggilegri gagnrýni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta nýtt sér upplýsingatækni og aðra miðla við hugmyndavinnu ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
  • vera fær um að taka sjálfstæða ákvörðun varðandi verkefnaval ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
  • tileinka sér vinnuferlið frá hugmynd að fullgerðri flík ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
  • kunna skil á forsendum hönnunar hvað varðar nýsköpun í formi tilrauna, rannsókna og úrvinnslu upplýsinga ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
  • fylgja eftir skipulögðu vinnuferli miðað við tímaþátt, endurmat og framkvæmd verksins ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
  • sýna frumkvæði, frumleika og skapandi hugsun ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
  • koma vinnu sinni á framfæri í formi kynningar eða sýningar ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
  • rýna í eigin verk og rökstyðja niðurstöður bæði munnlega og skriflega á uppbyggilegan hátt ...sem er metið með... verkefnum og sýningu
  Við námsmat er lögð áhersla á frumleika og skapandi hugsun, frumkvæði, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð. Lögð er áhersla á mat á úrvinnslu hugmynda, vinnuferli, framkvæmd og endurmat á vinnsluferlinu. Notkun á námsgögnun í upplýsingaleit og hugmyndavinnu, sniðagerð og saumtækni. Frágangur og skil á verkefnum jafnt í höndum sem og í tölvu. Þátttaka í sýningu og rýni í eigin verk og annarra.