Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1371129488.83

  Textílverkstæði
  TEXT3TV05
  1
  textílhönnun
  textíll, verkstæði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum læra nemendur textílhönnun og aðferðir við að vinna textíl bæði fyrir fatnað og textílvörur. Nemendur kynnast skapandi munsturgerð með mismunandi aðferðum, m.a. í tölvu. Nemendur eru þjálfaðir í notkun litaskala og þemavinnu við hönnun. Kynntar eru ýmsar aðferðir til að vinna yfirborð efna á skapandi hátt m.a. quilt, applíkering, bútasaumur, fríspor, útsaumur og aðrar óhefðbundnar aðferðir. Nemendur vinna vandaða hugmyndamöppu með prufum unnum með mismunandi aðferðum og útlistun á aðferðum. Út frá þeim vinna nemendur hugmyndavinnu og þjálfast í að vinna með þær á skapandi hátt. Lokaverkefni er unnið út frá þema og útfærð á vandaðan hátt í fullunna vöru. Nemendur sýna verk sín í lok annar og lögð er áhersla á faglega og hugmyndaríka framsetningu. Nemendur kynnast textílhönnuðum og textíllistamönnum bæði í tímum og í vettvangsferðum eftir því sem færi gefst .
  TEXT2VA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • í hverju textílhönnun felst bæði fyrir fatnað og textílvörur
  • hugmyndum að mismunandi munstrum út frá munstureiningum á mismunandi hátt
  • hvernig litaskalar og þemavinna tengjast textílhönnun
  • mismunandi aðferðum við yfirborðsvinnu á textíl
  • skissu- og hugmyndavinnu að textílefnum og textílvörum
  • íslenskum og alþjóðlegum textílhönnuðum og textíllistamönnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna hugmyndir að textílefnum og textílvörum og koma þeim frá sér á vandaðan hátt
  • vinna með munstureiningar og setja þær saman í mismunandi munstur í tölvu
  • setja saman litaskala og tengja þá þemavinnu
  • vinna yfirborðsvinnu á textíl
  • afla sér upplýsinga um hönnuði og listamenn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna hugmyndir að textílefnum og textílvörum og koma þeim frá sér á vandaðan hátt ...sem er metið með... verkefnum
  • tölvuvinna munstur í tengslum við þemu og litaskala ...sem er metið með... verkefnum
  • vinna textíl með mismunandi aðferðum ...sem er metið með... verkefnum
  Símatið er byggt á vinnu annarinnar bæði í tímum og þeim verkefnum sem er skilað á önninni og í lok hennar ásamt vinnusemi, vandvirkni og almennri ástundun.