Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1377512234.91

  Heilsufélagsfræði
  FÉLA3HE05
  8
  félagsfræði
  heilsufélagsfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Heilsufélagsfræði er viðfangsefni áfangans. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum og hugmyndafræði greinarinnar. Fjallað er um hvernig menning og samfélag hafa áhrif á heilsufar. Skilgreiningar á heilbrigði eru skoðaðar út frá mismunandi kenningum og áhrifaþættir heilbrigðis kynntir. Ójöfnuður í heilbrigðiskerfinu er tekinn fyrir og fjallað um stjórnvaldsaðgerðir til heilsueflingar. Nemendum verða kynnt helstu hugtök heilsufélagsfræðinnar t.d. siðbinding, fagmennska, fagræði, sjúkdómsvæðing, sjúklingshlutverk, veikindahegðun, félagsleg flokkun og stimplun sjúkdóma.
  FÉLA2BY05_7 (FÉL2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skilgreiningum á heilbrigði
  • áhrifaþáttum heilbrigðis
  • sýn ólíkra kenninga á heilsufesti
  • rannsóknum á heilsu og sjúkdómum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita ólíkum kenningum á heilsu og veikindi
  • finna og leggja sjálfstætt mat á rannsóknir í heilsufélagsfræði
  • fjalla um og bera saman kenningar um heilsu
  • ræða um viðfangsefni heilbrigðismála
  • meta tengsl lífsstíls, félagslegs umhverfis og heilbrigðis
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • mynda sér skoðanir sem byggjast á gagnrýnni hugsun og tekið þátt í umræðum um heilsu og samfélag
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti í rituðu og töluðu máli
  • afla sér upplýsinga um heilsu og samfélag, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér
  • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á námi og unnið í samvinnu við aðra
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.