Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1378898555.75

  Almenn líffræði
  LÍFF2AL05(11)
  45
  líffræði
  almenn líffræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  11
  Eðli og hlutverk líffræðinnar sem vísindagreinar. Vísindaleg aðferðafræði og rannsóknaraðferðir líffræðinnar. Helstu efnaflokkar, bygging og starfsemi  frumunnar. Grundvallarþættir erfðafræði og þróunarfræði og fjölbreytni lífheimsins. Gerð og starfsemi vistkerfa og vistfræðileg áhrif mannsins á umhverfið. Leitast er við að nota líffræðileg dæmi úr nærumhverfi nemenda eftir því sem við verður komið.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • eðli og hlutverki líffræðinnar sem vísindagreinar.
  • vísindalegri aðferð og rannsóknaraðferðum líffræðinnar
  • helstu efnaflokkum lífvera og hlutverkum þeirra
  • gerð og starfsemi frumna
  • hlestu lögmálum erfðafræði og þróunarfræði
  • fjölbreytni lífheimsins
  • gerð og þróun íslenskra vistkerfa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • teikna einfaldar skýringarmyndir af líffræðilegum fyrirbærum
  • nota algeng rannsóknatæki eins og t.d. smásjár eða víðsjár
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja líffræði við aðrar vísindagreinar ...sem er metið með... verkefnum
  • auka þekkingu sína í líffræði, bæði í framhaldsnámi og sjálfsnámi ...sem er metið með... verkefnum
  • nýta þekkingu sína og leikni til að leysa verkefni, sem eru sambærileg en ekki þau sömu og hann hefur áður leyst. ...sem er metið með... verkefnum þar sem reynir á innsæi
  Námsmat með áherslu á leiðsagnarmat er í höndum og á ábyrgð kennara.