Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1379587501.0

  Hugur og hönnun I
  HÖNN1HH05(11)
  12
  hönnun
  Hugmyndir og hönnun í nærsamfélagi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  11
  Í áfanganum vinna nemendur verkefni sem tengjast nærsamfélagi þeirra, þ.e. Húsavík og nágrenni. Nemendur afla sér upplýsinga um núverandi starfsemi og þjónustu í samfélaginu og greina þarfir þess fyrir ný tækifæri. Í framhaldinu vinna nemendur hugmyndavinnu um hvernig hægt er að nota mannauð, tækni, vísindi, hönnun og listir til að skapa nýja atvinnumöguleika úr þeim auðlindum sem svæðið hefur upp á að bjóða. Lögð er áhersla á að nemendur læri að nota heimildir; bæði bækur, leitarvélar og fræðsluefni á veraldarvefnum, á ábyrgan og gagnrýninn hátt. Jafnframt er áhersla lögð á að nemendur velti fyrir sér umhverfissjónarmiðum og sjálfbærni í tengslum við nýtingu auðlinda. Við hugmyndavinnuna eru nemendur hvattir til að skrifa niður og teikna upp þær hugmyndir sem þeir fá í tengslum við efnið og halda skissumöppu (portfolio) sem sýnir hugmynda- og vinnuferlið í áfanganum. Nemendur velja svo þá hugmynd sem þeir telja best fallna til áframhaldandi þróunar. Nemendur læra á margvísleg tölvuforrit, s.s. myndvinnslu-, teikni- og framsetningarforrit og hvernig þau geta nýst við að koma hugmyndum á framfæri. Vinnuferlinu í áfanganum lýkur með því að nemendur kynna fyrir samnemendum sínum og kennara fullmótaða hugmynd með aðstoð þeirra framsetningaraðferða sem þeir hafa lært að nota í áfanganum.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvernig atvinnustarfsemi og þjónusta í nærsamfélaginu hefur þróast og er samsett á hverjum tíma
  • auðlindum í nágrenninu
  • virkni mismunandi tölvuforrita.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • framkvæma heimildaleit og vinna með heimildir á ábyrgan hátt
  • setja saman skissu- og hugmyndamöppu (portfolio) til að halda utan um hugmyndir sínar í áfanganum
  • vinna hugmynd frá upphafsreit yfir á það stig að hægt sé að kynna hana fyrir öðrum á áhugaverðan hátt með hjálp tölvuforrita eða handgerðra líkana/teikninga.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna með heimildir á ábyrgan hátt ...sem er metið með... ýmsum verkefnum yfir önnina
  • taka þátt í umræðu um umhverfismál og nýtingu auðlinda á upplýstan og gagnrýninn hátt ...sem er metið með... kynningarverkefnum
  • nýta tölvutækni til að koma hugmyndum sínum í framkvæmd ...sem er metið með... skilamöppu (portfolio) og kynningarverkefnum
  • kynna hugmyndir sínar fyrir öðrum, fjalla um næstu skref í þróun þeirra og hvað þurfi til þess að þær verði að veruleika. ...sem er metið með... kynningarverkefnum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggir á því að nemandi fá með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvar hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru kynningarverkefni og skilamappa (portfolio).