Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1382702559.99

  Aðferðafræði
  RANN3EM05
  1
  aðferðafræði
  eigindlegar rannsóknir, megindlegar rannsóknir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað verður um helstu rannsóknaraðferðir félagsvísinda og rætt um kosti þeirra og galla. Kenningafræðilegur bakgrunnur rannsóknaraðferða verður skoðaður ásamt því hvernig ólíkar aðferðir tengjast mismunandi sjónarmiðum innan félagsvísinda. Fjallað verður um eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir og fá nemendur að kynnast þessum ólíku rannsóknarhefðum með því að beita þeim sjálfir á rannsóknarefni að eigin vali. Rætt verður um aðferðafræðileg og siðferðileg vandamál tengd rannsóknum og sú umræða tengd umfjöllun um niðurstöður rannsókna. Rannsóknarferlinu er lýst og fjallað um úrvinnslu, greiningu og kynningu niðurstaðna. Meginmarkmið áfangans er að nemandinn öðlist meiri skilning, þekkingu og áhuga á kenningum og rannsóknaraðferðum til þess að hann verði fær um að meta, taka afstöðu til og fjalla um rannsóknir félagsvísindamanna á gagnrýninn hátt.
  STÆR2TÖ05 FÉLA2SS05 SÁLF2SS05 UPPE2SS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • inntaki kenninga í félagsvísindum
  • helstu hugtökum félagsvísinda
  • helstu rannsóknaraðferðum félagsvísinda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • velja á milli ólíkra rannsóknaraðferða og beita þeim á mismunandi viðfangsefni
  • miðla þekkingu sinni á tengslum kenninga og rannsókna, bæði skriflega og munnlega
  • setja fram rannsóknarspurningar og/eða tilgátur um rannsóknarverkefni að eigin vali
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja eigindlegar og megindlegar rannsóknir við helstu kenningar
  • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best við mismunandi aðstæður og á ólík viðfangsefni
  • framkvæma tvær rannsóknir, eigindlega og megindlega á viðfangsefni að eigin vali
  • kynna rannsóknarniðurstöður sínar á viðeigandi hátt
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum, draga ályktanir af rannsóknarniðurstöðum sínum og rökstyðja skoðanir sínar
  • leggja gagnrýnið mat á niðurstöður eigin rannsókna og annarra
  • ræða siðferðileg álitamál í rannsóknum