Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1383061919.55

  Innanhússhönnun
  HÖNN2IN05
  2
  hönnun
  Innanhússhönnun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum eru kynntir helstu straumar og stefnur í innanhússarkitektúr í samtímanum. Nemendur kynnast grunnþáttum í aðferðum við að skipuleggja og hanna rými. Kynnt verða forrit sem notuð eru í áframhaldandi námi og lögð áhersla á að nemendur nái tökum á að nýta sér þau. Fjallað er um hin ólíku stílbrigði, húsbúnað, lýsingu, liti, verð og gæði hráefna og vara. Kynntir verða mismunandi möguleikar á textílhönnun í manngerðu umhverfi t.d. gluggatjöld, púðar áklæði og fleira og skoðað hvaða hlutverki slíkir hlutir gegna í daglegum þörfum og lífsstíl. Einnig er lögð áhersla á mismunandi vinnuaðferðir varðandi styrkleik, frágang, útlit og notagildi. Nemendur gera tillögur að nokkrum útfærslum og rýmisteikningar af híbýlum, safna prufum og upplýsingum sem kynntar verða fyrir samnemendum. Nemendur vinna verkefni í textílhönnun fyrir rými og vinna með litasamsetningar, form og áferðir mismunandi efna. Farið verður í vettvangsferðir og á fyrirlestra sem tengjast áfanganum.
  SJÓN1TE05 eða SJÓN2LF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • straumum og stefnum í innanhússhönnun í samtímanum
  • hinum ólíku stílbrigðum sem tengjast nútímahíbýlum
  • mismunandi möguleikum á hönnun nytjahluta í nánasta umhverfi okkar
  • mikilvægi sjálfbærrar hönnunar og gæðavitundar í hönnun almennt
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta forrit/tölvutækni til að hanna og skipuleggja rými
  • vinna hugmynd að útfærslu á rými í tengslum við hráefni
  • vinna með form, liti og áferðir
  • meta og gera samanburð á verði, gæðum, meðhöndlun, meðferð og endingu efna og hluta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • mæla upp rými
  • tölvuteikna og handteikna rýmisteikningu af híbýlum
  • kynna með myndrænni framsetningu eigin hugmynd af hönnuðu rými ásamt möppu með prufum af hréfnum og sýnishorni af textílum
  • rökstyðja forsendur og framkvæmd verksins