Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1383240124.17

  Vöruhönnun, frá hugmynd að vöru
  HÖNN2VÖ05
  5
  hönnun
  vöruhönnun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Um er að ræða grunnáfanga í vöruhönnun á framhaldsskólastigi. Farið verður yfir það hvað vöruhönnun er, hvaða tilgangi hún þjónar í nútíma samfélagi og hvað er VARA? Einnig verður saga vöruhönnunar frá 1750 til dagsins í dag kynnt í örmynd til að nemendur hafi betri heildarsýn á fagið. Áfanginn er að mestu leiti verklegur en nokkur skrifleg verkefni geta þó verið þó inn á milli. Nemendur þurfa að halda úti skissubók fyrir öll verkefnin og er hluti af áfanganum því kennsla í að kortleggja hugmyndirnar, rannsaka og færa inn í skissubók. Kennari aðstoðar við útfærslu á hugmyndum, ljósmyndum, texta og teikningum, en bæði er hægt að notast við Photoshop og sambærileg forrit og/eða þá að nemendur teikna upp hugmyndir sjálfir og fá aðstoð við framsetningu í skissubók. Nemendur fá einnig innsýn inn í módelgerð og þurfa að skila af sér verkefni því tengdu þar sem nemandi fær aðstoð við að gera eftirlíkingu af fyrirfram gefnum hlut/vöru í sem nákvæmastri mynd. Í lokin verður unnið lokaverkefni þar sem nemendur hanna sína eigin vöru út frá fyrri rannsóknarvinnu og fyrirfram ákveðnu þema sem kennari leggur fyrir. Nemendur búa til „prótótípu/frumgerð“ af vörunni og enda svo áfangann með sýningu á bæði lokaverkefni, kynningarefni og skissubók.
  SJÓN1TE5 SJÓN2LF5 MARG2MI05 HUGM2HS5
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • faginu vöruhönnun
  • fjölbreytni vöruhönnunar í nútíma samfélagi
  • hvernig ferli er unnið frá hugmynd að vöru
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • koma hugmyndum sínum, rannsóknum og ferli skilmerkilega frá sér í formi skissubókar
  • útbúa einföld módel/frumgerðir
  • virkja eigin sköpunarmátt og hugmyndir sem einstaklingur og í hóp
  • nýta „verkfæri“ og verktækni sem vöruhönnuðir notast við í vinnu sinni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vera óhræddur við að gera „mistök“
  • taka þátt í umræðum og nota gagnrýna hugsun þegar hann tjáir skoðanir sínar
  • taka við uppbyggilegri gagnrýni og nýta hana til þess að bæta verkefnið sitt/vöruna
  • sýna sjálfstæð vinnubrögð