Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1384349427.24

  Tölfræði
  STÆR2TÖ05(32)
  101
  stærðfræði
  undirstöðuatriði tölfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  32
  Töluleg gögn, myndræn framsetning, einkennistölur fyrir gagnasöfn og dreifingu. Undirstöðuatriði líkindareiknings. Helstu gerðir tölfræðilegrar dreifingar gagnasafna.
  Undirstöðuatriði algebru, prósentureiknings og jöfnureiknings. Lágmark 10 fein í grunnáföngum stærðfræði.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Myndrænni framsetningu talnasafna
  • Lýsandi tölfræði
  • Talningafræði og líkindareikningi
  • Tvíkostadreifingu og normalreifingu
  • Fylgni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nota algeng tölvuforrit, svo sem töflureikna, til tölfræðilegrar úrvinnslu og myndrænnar framsetningar gagna.
  • Nota myndræna framsetningu tölfræðilegra gagna til upplýsingaöflunar.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Stunda frekara nám í tölfræði ...sem er metið með... verkefnum og prófi
  • Túlka og meta tölulegar upplýsingar, svo sem forspárgildi þeirra. ...sem er metið með... verkefnum og prófi
  • nýta þekkingu sína og leikni til að leysa verkefni, sem eru sambærileg en ekki þau sömu og hann hefur áður leyst, ...sem er metið með... Verkefnum, þar sem reynir á innsæi.
  Námsmat með áherslu á leiðsagnarmat er í höndum og á ábyrgð kennara.