Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1385131718.08

  Þroskasálfræði
  SÁLF2ÞS05(21)
  45
  sálfræði
  þroskasálfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  21
  Í áfanganum er fjallað um þroskaferil manneskunnar frá fæðingu til grafar. Sérstaklega er tekinn fyrir þroski tilfinninga, félagslegra samskipta, hugsunar og greindar. Áhersla er lögð á þroska sjálfsmyndarinnar og hvernig hún mótast með aldrinum. Einnig er vikið að þroskahömlunum og þær skoðaðar út frá líffræðilegu og sálfræðilegu sjónarhorni. Nemendur æfa sig í að skoða eigin þroska út frá mismunandi þroskakenningum og greina þá þætti sem hafa mótað þá í lífinu. Nemendur fá æfingu í að rökræða álitamál á borð við barneignir táninga, fóstureyðingar og starfslok. Mótunaráhrif fjölskyldu og vina eru skoðuð og komið inn á vandamál barna og unglinga, t.d. af geðrænum, tilfinningalegum, líkamlegum, námslegum og hegðunarlegum toga. Ýmis viðfangsefni áfangans mótast af áhuga nemenda hverju sinni og eru því breytileg.
  SÁLF2IS05(11)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þroska mannsins út frá sálfræðinni
  • helstu hugtökum og kenningum þroskasálfræðinnar
  • framlagi þroskasálfræði til sálfræðinnar sem fræðigreinar og til samfélagsins almennt.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • miðla sérhæfðri færni með því að beita almennum og sértækum vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum
  • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
  • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
  • miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat ...sem er metið með... sem metið er með tilraunum og skýrslugerð
  • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum ...sem er metið með... þátttöku í umræðum í kennslustundum
  • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám ...sem er metið með... skýrslugerð og veggspjöldum eða ritgerðum
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt ...sem er metið með... sjálfsmati og jafningjamati
  • taka þátt í rökræðum um málefni sem tengjast þroskasálfræðinni ...sem er metið með... þátttöku í umræðum í kennslustundum og litlum greinargerðum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggist á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann er staddur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar verkefni (munnleg og skrifleg, einstaklings- og hópverkefni), umræður í kennslustundum, skýrslugerð, veggspjaldavinna og ritgerð. Hluti námsmats er í formi jafningjamats og sjálfsmats.