Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1385559473.25

  Undirbúningur fyrir háskólanám
  ENSK4UH05
  1
  enska
  Undirbúningur fyrir háskólanám
  Samþykkt af skóla
  4
  5
  Megin áhersla er lögð á það að vinna áfram með lestur mismunandi texta, þjálfa ritun og vinna að rannsóknum auk þess að lesa fræðirit á akademískum grunni. Nemendur læra að tjá sig með fjölbreyttari hætti um skoðanir sínar til undirbúnings háskólanámi. Í áfanganum er byggt ofan á þann grunn sem lagður var á þriðja þrepi. Lögð er áhersla á að nemendur ráði við flóknari og fjölbreyttari texta og að þeir auki við orðaforða sinn. Nemendur eru þjálfaðir í málfræðiatriðum sem auka hæfni til að tjá sig í ræðu og riti um líðandi stund og liðna tíð. Þeir læra að tjá skoðanir sínar á markvissari hátt og nota til þess rökstuðning og fræðilegar áherslur. Þannig eykst innsýn í málnotkun í fræðitextum og bókmenntum.
  10 einingar í ensku á 3. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða tengdum fræðigreinum og bókmenntun
  • flóknari atriðum setningafræði
  • mismunandi textum og samanburði á þeim
  • mismunandi uppbyggingu og efnistökum í texta eftir því hvaða tilgangi hann á að þjóna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tjá sig um mismunandi texta
  • spyrja markvissra spurninga sem tengjast akademískum enskum fræðum
  • tjá sig í ræðu og riti um viðfangsefni áfangans og færa rök fyrir máli sinu
  • skilja innihald flókinna fræðilegra texta og fjalla um þá
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • ráða við kringumstæður sem tengjast efni áfangans
  • skiptast á skoðunum varðandi mismunandi texta
  • setja fram rökstuddar ályktanir út frá fræðilegum texta í ræðu og riti
  • þróa með sér aga og metnað til að auka þekkingu og getu í enskum textum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.