Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1385630355.91

  Enska - Yndislestur
  ENSK3YN05
  72
  enska
  yndislestur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum lesa nemendur valin bókmenntaverk og vinna að ýmsum kynningar- greiningar- og ritunarverkefnum þeim tengdum, svo sem ritun gagnrýninna bókmenntaritgerða og skapandi textagerð á ensku.
  10 einingar á hæfniþrepi 3
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • menningarlegu og sögulegu samhengi valinkunnra bókmennta
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í námi eða starfi
  • helstu hugtökum í bókmenntafræði
  • mismunandi stefnum og straumum í bókmenntum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tjá sig af öryggi um margvísleg málefni tengd bókmenntum og menningu
  • lesa sér til ánægju eða upplýsingar texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð
  • leggja gagnrýnið mat á texta, listrænt gildi hans og mismunandi stílbrögð höfunda
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita málinu af lipurð og kunnáttu til þess að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, söguleg, félagsleg og menningarleg efni
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinagerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
  • tjá tilfinningar, nota hugarflug, beita stílbrögðum og líkingamáli á skapandi hátt
  • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Framsögur og kynningar eru metnar. Lokaritgerð.