Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1387276842.55

  Textíl- og búningasaga
  TLBS2TB03
  1
  Textíl- og búningasaga
  Textíl- og búningasaga
  Samþykkt af skóla
  2
  3
  Í áfanganum er gefin innsýn í búningasögu mannsins frá upphafi fram á okkar daga. Lögð er sérstök áhersla á að skoða áhrif veðurfars, stjórnmála, tækniframfara og tísku á manninn. Fjallað er um verkmenningu mannsins í ólíkum menningarsamfélögum frá tímum pýramídanna og fram á 20. öld. Skoðuð er efnisnotkun og aðferðir við gerð búninga m.a. þæfð, ofin, prjónuð og þrykkt efni. Fjallað er um búningasögu í leikhúsi og kvikmyndagerð, áhrifavaldar greindir og sérkenni í hönnun könnuð með hliðsjón af tilteknum tímabilum. Einnig er saga leikbúninga á Íslandi á 20. og 21. öld skoðuð og áhrifavaldar og einkenni könnuð m.a. með hliðsjón af tækniframförum og fjölmenningu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Áhrifum gróður- og veðurfars á gerð fatnaðar og annarra hluta sem ætlaðir eru til almennra nota í manngerðu umhverfi,
  • skilgreindum tímabilum í búningasögu mannsins frá forn Egyptum til nútímans,
  • verkmenningu mannsins í ólíkum menningarsamfélögum fram á 20. öldina,
  • efnisnotkun og aðferðum við gerð fatnaðar, frá þræði í flík,
  • íslenskri búningasögu frá landnámi og fram á okkar daga,
  • búningasögu í leikhúsi og kvikmyndagerð á 20. og 21. öld,
  • þróun leikbúninga í gegn um mannkynssöguna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Vinna með ólíka miðla við upplýsingaöflun s.s bækur, tímarit, vefsíður, myndbönd og viðtöl,
  • setja fram verkefni í búningasögu á sem fjölbreyttastan hátt.
  • afla upplýsinga um búninga frá ákveðnum tímabilum í tengslum við sviðslistaverkefni,
  • vinna hönnunarverkefni út frá búningasögu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vera læs á búningasögu mannsins frá upphafi fram á okkar daga,
  • mynda sér sjálfstæðar skoðanir um og túlka sögu fata- og búningagerðar og þá þýðingu sem hún hefur í dag,
  • miðlað þekkingu sinni á verkmenningu mannsins í ólíkum menningarsamfélögum fram á 20. öldina,
  • koma að hönnun búninga fyrir leikhús og önnur sviðslistaverk,
  • ígrunda og draga ályktanir um helstu áhrifavalda í sögu búninga- og fatagerðar í ólíkum menningarheimum og í ljósi veðurfars, gróðurfars og verkþekkingar mannsins.
  Námsmat byggir á fjölbreyttum aðferðum nemenda við vinnu kynningarefnis um niðurstöður sínar í áfanganum s.s. fyrirlestrum, greinargerðum, ferilmöppu, kynningarmyndböndum eða margmiðlunarefni. Matsaðferðir eru í formi jafningjamats, leiðsagnarmats og sjálfsmats.