Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1393594645.15

  Daglegt líf - Sjálfsstyrking og nærumhverfi okkar
  DAGL1SU09
  None
  Daglegt líf
  Sjálfsstyrking og nærumhverfi okkar
  for inspection
  1
  9
  Áfanginn er samþættur, með það að markmiði að auka skilning og færni nemenda í félagsmótun, ensku og stærðfræði miðað við þær aðstæður sem myndast geta í daglegu lífi. Stuðst er við sex meginstoðir menntunar eins og þær koma fram í nýrri Aðalnámskrá framhaldsskóla – Læsi í víðum skilningi, menntun til sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og skapandi starf. Nemendur læra að nýta upplýsingatækni í námi sínu, þjálfast í að vinna með öðrum, þurfa að sýna frumkvæði og læra að bera ábyrgð á eigin námi. Áfanginn byggist að mestu leyti á verkefnavinnu, einstaklings-, para- og hópverkefni, þar sem áhersla er lögð á þjálfun í lestri, beitingu tungumála í ræðu og riti sem og stærðfræði daglegs lífs. Lögð er áhersla á framkomu, tjáningu og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum ásamt leikni í daglegum samskiptum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • íslensku samfélagi og samfélagsgerð
  • á helstu hugtökum, viðfangsefnum og orðfæri daglegs lífs
  • ólíkum grunngildum og siðferði í samfélaginu
  • þeim þáttum sem móta samfélagið, bæði innan lands og utan.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja fram á skýran og skapandi hátt efni og upplýsingar.
  • notkun internets til upplýsingaleitar, uppbyggilegra samskipta og úrlausna verkefna af ýmsum toga.
  • að skoða og meta ólíkt gildismat og viðhorf með tilliti til samhengis orsaka og afleiðinga.
  • skipuleggja tíma sinn á raunhæfan hátt, hvort sem er gagnvart skóla, vinnu eða daglegu lífi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • auðga og þroska samskiptahæfni sína, bæði í persónulegum samskiptum og við formlegri aðstæður.
  • bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og geta sett sig í spor annarra.
  • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi.