Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1399288552.25

  Enska, Lestur, menning og skrif
  ENSK2SL05
  14
  enska
  Lestur, menning og skrif
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn miðar að því að nemendur verði læsir á flóknari texta en áður og að þeir þjálfist í að tileinka sér grunnorðaforða ýmissa fræðigreina. Nemendur skulu getað tjáð hugsun sína varðandi ólík efni í ræðu og riti og beita rökum. Áhersla er lögð á að nemendur þjálfi sjálfstæð vinnubrögð og tileinki sér árangursríka námstækni þar sem þeir nýta þau hjálpargögn sem aðgengileg eru með forritum, á vef eða í bókum. Nemendur eflist í menningarvitund og kynnist ýmsum þáttum sem snerta menningu enskumælandi landa, sérstaklega Bretlands og Bandaríkjanna, þar sem fjallað verður bæði um venjur og siði sem eru ólíkir því sem gerist á Íslandi. Undirstöðuatriði enskrar málfræði verða styrkt, sérstaklega þau atriði sem reynast íslenskum nemendum erfið, lesin verða bæði klassísk og ný bókmenntaverk ásamt lestri, hlustun og áhorfi á fjölbreytt fréttatengt efni af neti.
  Áfangi á 1. þrepi eða grunnskólapróf
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu menningarsvæðum þar sem tungumálið er notað sem móðurmál eða fyrsta mál í samanburði við Ísland og íslenska menningu
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað
  • þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í námi á háskólastigi
  • helstu málfræðiatriðum í enskri tungu
  • rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
  • mismunandi afstöðu og túlkun bókmenntahöfunda og dýpri merkingu texta
  • röksemdafærslu eigin skoðana miðað við efni sem farið hefur verið í í tímum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreyttar gerðir texta, bæði fræðilega og bókmenntalega
  • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
  • greina og skilja málfarsmun á mismunandi málsvæðum, sérstaklega Bretlands og Bandaríkjanna
  • tjá sig með skýrum hætti í ræðu eða riti um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • rita mismunandi gerðir texta, formlega og/eða óformlega
  • beita viðeigandi hjálpargögnum við lestur og ritun ýmissa texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki
  • tileinka sér efni/inntak margvíslegra texta og geta hagnýtt sér á mismunandi hátt
  • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
  • tjá sig skýrt, lipurlega og blaðalaust fyrir áheyrendum um sérvalið efni sem hann hefur kynnt sér
  • skrifa formlegan og óformlegan texta og beita rithefðum sem við eiga í textasmíð
  • nýta nýjan orðaforða í ræðu og riti
  Í áfanganum er leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.