Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1400153075.84

  Stjórnmálafræði
  FÉLA2ST05
  10
  félagsfræði
  stjórnmálafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Farið yfir helstu einkenni íslenskra stjórnmálaflokka og stjórnkerfis í samhengi við byggða- og samfélagsþróun eftir 1900 og fjallað um hugmyndafræði flokkanna í alþjóðlegu samhengi. Íslenska valdakerfið skoðað, þrískipting ríkisvaldsins, stjórnarskráin og fyrirhugaðar breytingar á henni og samspil helstu valdþátta. Markmiðið að nemendur þekki í grófum dráttum sögu og einkenni íslenska stjórnkerfisins og flokkanna, skilji hvernig valdþættir spila saman og viti hvar helstu átakalínur liggja. Efnið á að auðvelda nemendum að leggja gagnrýnið mat á álitaefni og taka þátt í lýðræðislegri umræðu á upplýstan hátt. Mikilvægt að nemendur lesi kennslubókina þar sem hún miðlar ákveðinni grunnþekkingu. Í og utan kennslustunda verða gerð fjölmörg verkefni þar sem oft reynir á eigin heimildaöflun og gagnrýnið mat á heimildum. Áhersla lögð á að fjalla um málefni sem efst eru á baugi í stjórnmálum, efnahagsmálum og félagsmálum og efni sem nemendur hafa sérstakan áhuga á.
  Inngangur að félagsvísindum
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu viðfangsefnum, aðferðum og hugtökum stjórnmálafræðinnar
  • hugmyndafræði, stefnu og viðhorfum í stjórnmálum
  • þrískiptingu ríkisvaldsins og helstu stoðum íslenska stjórnkerfisins
  • þróun íslenska valdakerfisins, stjórnmálaflokka og helstu hagsmunasamtaka
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér traustra upplýsinga um stjórnmálaleg efni
  • greina upplýsingarnar og setja í fræðilegt samhengi
  • beita hugtökum stjórnmálafræðinnar á dagleg pólitísk úrlausnarefni
  • tengja sögu íslensku flokkanna við helstu hugmyndakerfi í stjórnmálum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja pólitískt samhengi í samfélaginu
  • þekkja birtingarform einstakra stjórnmálastefna í samfélagslegum ákvörðunum
  • rökræða pólitísk og samfélagsleg álitaefni á málefnalegan og gagnrýninn hátt
  • taka virkan þátt í lýðræðislegu samfélagi
  Símat fer fram alla önnina. Gunnur einkunna er úrlausn verkefna, bæði vikulegra verkefna og annarra verkefna, prófa, nemendakynninga og umræðna í tímum og á kennslukerfinu.