Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1400165018.11

  Undirbúningsáfangi í íslensku
  ÍSLE1UN03
  15
  íslenska
  undirbúningsáfangi í íslensku
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Í áfanganum er lögð áhersla á að þjálfa nemendur í lestri fjölbreyttra texta og umfjöllun um þá, bæði munnlega og skriflega. Rifjuð eru upp undirstöðuatriði í málfræði og stafsetningu. Í þessum áfanga er lögð áhersla á þjálfun í lestri og ritun texta. Nemendur fá þjálfun í hraðlestri og lesskilningi og lesa skáldsögu samhliða því. Einnig verður lögð áhersla á tjáningu og að koma efni skýrt frá sér í ræðu og riti.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum í ritgerðasmíð
  • málfræðihugtökum og stafsetningarreglum sem nýtast í tal- og ritmáli
  • uppsetningu og frágangi ritsmíða
  • rafrænum orðabókum og réttritunarforritum
  • mismunandi orðaforða eftir aðstæðum
  • mikilvægi lestrar og helstu aðferðir við að tileinka sér hraðlestur
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • rita mismunandi tegundir texta í samfelldu máli á skýran og skipulegan hátt
  • nýta málfræðihugtök til þess að efla eigin málfærni
  • nota leiðréttingarforrit og önnur hjálpargögn við stafsetningu
  • auka orðaforða og málskilning
  • lesa mismunandi texta sér til gagns
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • semja stutta texta af ýmsu tagi með viðeigandi málsniði
  • skrifa réttan texta
  • tjá sig munnlega og skriflega á góðu máli
  • túlka og meta atburðarás, persónur og innihald í bókmenntum og öðrum texta
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.