Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1400165665.05

  Íslenska á starfsbraut 4
  ÍSLE1ÍD05
  16
  íslenska
  Íslenska á starfsbraut 4
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á skapandi skrif og íslenskar bókmenntir eru í brennidepli. Nemendur kynnast helstu rithöfundum Íslands og verkum þeirra m.a. með ýmiskonar verkefnavinnu, bæði skriflegri og munnlegri, einnig verður lögð sérstök árhersla á heimalestur. Unnið verður markvisst að þjálfun í ljóðagerð og skrifum á örsögum og ýmiskonar lýsingum viðburða og persóna.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • nokkrum helstu rithöfundum Íslands og verkum þeirra
  • mikilvægi lestrar
  • mikilvægi þess að geta tjáð sig skýrt, jafnt munnlega sem skriflega
  • ritun mismunandi texta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðferð máls með auknum orðaforða og málskilningi
  • lesa mismunandi texta sér til gagns
  • lesa sér til dægrastyttingar
  • tjá tilfinningar sínar og skoðanir í texta
  • rita mismunandi texta við sitt hæfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá tilfinningar sínar skipulega í texta ...sem er metið með... ljóðum og öðrum skrifum nemenda
  • lesa sér til dægrastyttingar
  • þekkja til helstu rithöfunda Íslands og verka þeirra
  • koma skoðunum sínum á framfæri í ræðu og riti ...sem er metið með... frammistöðu í samræðum og verkefnavinnu
  • rita einfalda texta og sögur ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.