Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1400176322.92

  Almenn sálfræði
  SÁLF2AA05
  6
  sálfræði
  almenn sálfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er sálfræðin kynnt sem fræðigrein, upphaf hennar, eðli, saga, þróun, tengsl við aðrar fræðigreinar, helstu stefnur og grunnhugtök. Fjallað er um starfssvið sálfræðinga og helstu undirgreinar. Fjallað er almennt um mannlegt eðli, um sjálfsmynd og um samspil hugsunar, athafna og tilfinninga. Sérstaklega er fjallað um námssálarfræði bæði á fræðilegan og hagnýtan hátt og nemendur læra um mismunandi tegundir náms, minnisaðferðir og námsörðugleika. Nemendur kynnast rannsóknaraðferðum sálfræðinnar bæði bóklega og verklega.
  Inngangur að félagsvísindum
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróun sálfræði og tengslum við aðrar fræðigreinar
  • grundvallarhugmyndum sem móta kenningar í sálfræði
  • leiðum sálfræði til að skýra hugsun, hegðun og tilfinningar einstaklinga
  • helstu tegundum náms og algengustu námsörðugleikum
  • helstu rannsóknaraðferðum í sálarfræði
  • hagnýtu gildi sálfræðinnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja umfjöllun um helstu hugmyndir sem mótað hafa sálfræðina
  • beita algengustu hugtökum sálfræðinnar á skilmerkilegan hátt
  • skoða eigin hegðun og annarra út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • skoða eigin hugsun og tilfinningar út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • tjá kunnáttu sína munnlega og skriflega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis
  • gera sér grein fyrir samspili hugsunar, tilfinninga og hegðunar
  • geta með einföldum hætti yfirfært sálfræðilega þekkingu á eigin sjálfsmynd
  • tjá sig skipulega um einstaka efnisþætti á gagnrýninn hátt
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér
  • geta gert einfalda rannsókn, skilið niðurstöður og sett skilmerkilega fram
  Í áfanganum er leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.