Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1400663300.92

  Hugmyndir og nýsköpun
  HUGN1HN05
  1
  Hugmyndir og nýsköpun
  Efling skapandi hugsunar, hugmyndafræði nýsköpunar, þróun hugmynda
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er fjallað um aðferðir til að efla skapandi hugsun, leikni í þróun hugmynda og hæfni til að koma þeim á framfæri. Unnið verður markvisst frá skissuvinnu til niðurstöðu. Fjallað um hugmyndafræði nýsköpunar og gerð viðskiptaáætlana. Lögð er áhersla á að skoða margvíslegar útfærsluleiðir þar sem nemendur vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra. Fjallað verður um ýmsar aðferðir við að skrásetja hugmyndir. Íslensk sköpunarstörf sem tengjast efni áfangans verða kynnt og farið verður á sýningar og nýsköunarstarfsemi í nærumhverfinu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • aðferðum og hugtökum í hugmyndavinnu og skrásetningu hugmynda
  • hugsanaferlinu frá hugmynd til listrænnar sköpunar
  • útfærslumöguleika hugmynda á efni, rými, tækni, aðferða og niðurstöðu
  • hugmyndafræði nýsköpunar og gerð viðskiptaáætlana
  • markvissum leiðum til að halda utan um hugmyndir sínar og úrvinnslu þeirra
  • þýðingu fjölbreyttrar gagnasöfnunar við þróun hugmynda
  • eigin persónulegu leiðum við hugmyndavinnu
  • hugmyndavinnu íslenskra listamanna, arkitekta og hönnuða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skapa og þróa verk út frá gefnum forsendum
  • geti unnið ferlið: Hugmynd – Úrvinnsla – Afurð
  • beita opinni og leitandi hugsun við þróun hugmynda
  • þróa hugmyndir í gegn um tilraunir og sjái skapandi möguleika í mistökum
  • þróa nýsköpunarhugmynd
  • skýra hugmyndir sínar á munnlegan, skriflegan, leikrænan og myndrænan hátt
  • halda utanum hugmyndavinnu sína og úrvinnslu í dagbókarformi
  • beita margvíslegum aðferðum til að virkja ímyndunaraflið, bæði þekktum aðferðum annarra og sínum eigin
  • koma auga á óvænt samhengi
  • gera grein fyrir sköpunarverki sínu á munnlegan og skriflegan hátt.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þróa hugmyndir sínar á opinn og skapandi hátt
  • komi auga á tækifæri til nýsköpunar í nærumhverfinu
  • kynna hugmyndir sínar á fjölbreyttan hátt
  • beita sjálfstæði, frumkvæði og hugmyndaauðgi í vinnubrögðum við framsetningu eigin hugmynda
  • vinna hugmyndavinnu í hóp og sýna þar áræðni og bera virðingu fyrir öðrum.
  Verkefnavinna með áherslu á leiðsagnarmat.