Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1400780227.92

  Spænska A
  SPÆN1BY05
  4
  spænska
  byrjunaráfangi í spænsku
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Þetta er byrjunaráfangi, er megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins: Strax frá upphafi eru nemendur þjálfaðir í lesskilningi ásamt samskiptaþáttunum tali, hlustun og ritun. Áhersla er lögð á réttan framburð, uppbyggingu orðaforða og að þjálfa grunnatriði málfræðinnar. Menningu spænskumælandi landa er fléttað inn í kennsluna. Námsefnið er þemaskipt og í þessum áfanga verður unnið með 4 þemu: Presentarse La familia y los amigos Tiempo libre, ocio y los estudios La rutina diaria
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • menningu þeirra landa þar sem spænska er töluð
  • almennum orðaforða og einföldum setningum
  • mál- og samskiptavenjum
  • grunnatriðum í spænskri málfræði
  • tungumálinu og útbreiðslu þess
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja almennt talað mál þegar talað er skýrt og greinilega
  • nota einfaldan orðaforða til að tjá sig um og lýsa sér sjálfum og sínu nánasta umhverfi
  • nota einfaldan orðaforða til að tjá sig um áhugamál og daglegar athafnir
  • nota einfaldan orðaforða til að segja frá fjölskyldu og vinum
  • nota tungumálið í einföldum samræðum
  • lesa texta um efni sem hann þekkir og tileinka sér ný orð í textanum
  • skrifa stuttan samfelldan texta um efni sem unnið hefur verið með
  • nota meginreglur í málfræði
  • koma auga á blæbrigði spænskumælandi menningar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • halda samtali gangandi og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
  • skilja talað mál um kunnuglegt viðfangsefni m.a. úr útvarpi og sjónvarpi
  • lesa stuttar blaða- og tímaritsgreinar og geta dregið ályktanir af því sem hann les
  • skrifa texta bæði frá eigin brjósti og samantektir á tilteknu efni
  • geta borið saman eigin og framandi menningu
  • auka meðvitund um eigin leiðir til að tileinka sér tungumálið
  Í áfanganum er leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.