Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1400854300.88

  Bókmenntir, mál- og menningarsaga
  ÍSLE2MG05
  27
  íslenska
  bókmenntir og ritun, goðafræði, málsaga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nemendur kynnast norrænni goðafræði og hugmyndaheimi norrænna manna til forna og þróun tungumálsins. Lesa ólíka texta frá ýmsum tímabilum. Nemendur fá þjálfun í munnlegri tjáningu og ritun. Áhersla er lögð á að nemendur þjálfist í úrvinnslu heimilda um sérhæfð efni. Nemendur læra grunndvallarhugtök í setningafræði.
  Að nemendur hafi lokið grunnskólaprófi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fornum hugmyndaheimi norrænna manna, norrænum goðum og sögum af þeim
  • sögu íslenskrar tungu frá upphafi til okkar daga, einkennum hennar og tengslum við önnur tungumál
  • mikilvægi vandaðra vinnubragða við úrvinnslu heimilda
  • fjölbreyttum tegundum texta
  • hugtökum í bókmenntafræði og bragfræði í umfjöllun um bókmenntir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota fræðibækur og -greinar við gerð heimildaritgerða og verkefna
  • vitna í heimildir, vísa til þeirra og skrá á viðeigandi hátt
  • nota bókmenntafræðileg hugtök við greiningu og túlkun
  • tjá skoðanir sínar á námsefninu með skipulögðum og rökstuddum hætti
  • lesa sér til gagns og gamans mismunandi tegundir texta og fjalla um inntak þeirra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á gildi heimilda og vinna úr þeim með skipulögðum hætti
  • greina og túlka bókmenntatexta og færa rök fyrir skoðunum sínum jafnt munnlega sem skriflega
  • skrifa vandaðan texta á góðu og blæbrigðaríku máli
  • vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra
  Námsmat er byggt á leiðsagnarmati þar sem vinna nemandans er metin jafnóðum allan námstímann. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni, skrifa heimildaritgerð, flytja fyrirlestra og leysa ýmsar kannanir og/eða próf.