Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1401104560.73

  Stærðfræði 3 á starfsbraut
  STÆR1SK05
  17
  stærðfræði
  Stærðfræði 3 á starfsbraut
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Stefnt er að því að viðhalda og byggja ofan á þann grunn sem nemendur hafa þannig að þeir verði færir um að nýta kunnáttu sína við lausn stærðfræðilegra viðfangsefna daglegs lífs. Lögð verður áhersla á að nemendur þjálfist í talnameðferð og talnaskilningi og læri að beita skipulögðum vinnubrögðum við úrlausn verkefna og nýti sér öll möguleg hjálpartæki svo sem síma, tölvur og reiknivélar.
  Stærðfræði 2 á starfsbraut
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunn reikniaðgerðum
  • meðferð peninga
  • meðferð hjálpartækja (síma, tölvu, vasareiknis)
  • einföldum kaupum og verðútreikningum
  • metrakerfinu og samhenginu milli eininga í mælikvörðunum
  • flatarmáli ferhyrnings og þríhyrnings
  • einföldum prósentu reikningi
  • mynstri og speglun
  • tíma, tímabili og klukku
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • grunn reikniaðgerðum (samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu)
  • meðferð peninga
  • meðferð hjálpartækja (síma, tölvu, vasareiknis)
  • lesa á verðmiða og gera verðsamanburð
  • leggja saman og draga frá verð á hlutum og finna út heildarkostnað og afgang
  • nota klukku og reikna tímabil
  • mæla fjarlægðir með málbandi, reglustiku og öðrum hjálpartækjum og skrá niðurstöður í viðeigandi mælikvarða
  • mæla þyngd hluta og skrá niðurstöður í viðeigandi mælikvarða
  • mæla/lesa á innihald umbúða og skrá niðurstöður í viðeigandi mælikvarða
  • lesa og skilja magn á umbúðum
  • reikna hluta miða við prósentu
  • teikna og spegla mynstur
  • reikna flatarmál
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tileinka sér ábyrgð á eigin fjármálum og átti sig á að tekjur og gjöld verða að standast á
  • temja sér að skipuleggja innkaup, fjármál og tíma ...sem er metið með... umræðum og verkefnum
  • nýta þau hjálpartæki sem bjóðast við stærðfræði daglegs lífs
  • þroska tímaskyn sitt
  • þekkja nauðsyn og mikilvægi stundvísi í leik og starfi
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga og vera tilbúin að nýta hin ýmsu hjálpartæki sem í boði eru.
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.