Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1401224539.74

  Hjúkrun almenn
  HJÚK1AG05
  1
  Hjúkrun, grunnur
  Almennur, grunnur
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er fjallað um sögu og hugmyndafræði hjúkrunar. Kynnt eru lög og reglugerðir sem lúta að heilbrigðisþjónustu á Íslandi, siðareglur sjúkraliða og hvað felst í hugtakinu fagmennska. Fjallað er um umhyggjuhugtakið, andlegar, líkamlegar og félagslegar þarfir skjólstæðinga. Fjallað er um þætti sem hafa áhrif á líðan og breytingar á líkamsstarfsemi. Auk þess er fjallað um umönnum sjúklinga og þætti sem hafa áhrif á sjálfsumönnun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu og þróun hjúkrunar og þeirri hugmyndafræði sem hjúkrunarstörf byggjast á
  • helstu skipulagsformum hjúkrunar
  • umhyggjuhugtakinu
  • siðareglum sjúkraliða
  • réttindum skjólstæðinga skv. lögum
  • mikilvægi skráninga og athugana í hjúkrun
  • grunnþörfum mannsins og frávikum frá þeim
  • áhrifum verkja á skjólstæðing
  • fylgikvillum rúmlegu
  • nánasta umhverfi skjólstæðings.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • miðla sögu og hugmyndafræði hjúkrunar
  • rökstyðja mikilvægi þagnarskyldu og trúnaðar í samskiptum við skjólstæðing
  • geta tjáð sig um andlegar, líkamlegar- og félagslegar þarfir skjólstæðinga
  • skrá niðurstöður athugana og mælinga á viðurkenndan hátt
  • fylgja leiðbeiningum í þeim tilgangi að bæta líðan skjólstæðings
  • útskýra mikilvægi þess að umgangast nánasta umhverfi skjólstæðings af virðingu
  • taka þátt í samræðum um líðan skjólstæðings
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja sögu og hugmyndafræði hjúkrunar við hjúkrunarstörf
  • geta útskýrt tengsl andlegs, líkamlegs og félagslegs ástands skjólstæðings við hjúkrunarþarfir hans
  • geta tekið á móti skjólstæðingi á faglegan hátt
  • gera grein fyrir ábyrgð sjúkraliða í hjúkrun
  • geta átt jákvæð og uppbyggileg samskipti og samstarf við skjólstæðinga og samstarfsfólk og sýnt fagmennsku í orði og verki.
  • a
  skv.skólanámskrá viðkomandi skóla.