Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1401724550.82

  Enska 2 á starfsbraut
  ENSK1EG05
  9
  enska
  Enska 2 á starfsbraut
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Meginmarkmið áfangans er að auka grundvallarfærni nemenda í tungumálinu og lögð sérstök áhersla á munnlega tjáningu og að nemendur tileinki sér hagnýtan orðaforða til daglegra samskipta. Einnig er mikil áhersla lögð á námstækni og að nemendur tileinki sér að notast við orðabækur og önnur hjálpargögn, sér í lagi stafræn. Námsefni verður útbúið með það í huga að það styrki nemendur og hvetji til sjálfstæðra vinnubragða, en sérstök áhersla lögð á skapandi verkefni ýmiskonar.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengum orðum og orðasamböndum í töluðu og rituðu máli
  • réttri stafsetningu algengra orða sem koma fyrir í námsefni
  • hagnýtri notkun hinna ýmsu stafrænu hjálpartækja sem í boði eru
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með orðaforða í tengslum við hlustunarefni
  • taka þátt í samskiptum í kennslustofu
  • tjá sig um afmarkað efni í viðfangsefnum sem unnið er með, t.d. í endursögnum eða eigin frásögnum
  • beita viðeigandi hjálpargögnum við úrvinnslu ýmiskonar verkefna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja aðalatriði í daglegu máli, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki
  • Skrifað og/eða tjáð sig um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
  • miðla eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu, vonum og væntingum
  • hagnýta þann orðaforða sem áfanginn byggir á í ræðu og riti
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.