Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1401804927.17

  Tölfræði
  STÆR3TÖ05
  17
  stærðfræði
  undirstöðuatriði tölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn er grunnáfangi í tölfræði. Í honum er fjallað um lýsandi tölfræði, þ.e. tölfræðigögn, miðsækni og dreifingu, flokkun gagna, úrtak og þýði, einkennishugtök, s.s. meðal- og miðgildi, frávik, tíðni og tíðnidreifingu og myndræna framsetningu gagna. Einnig er fjallað um tölfræðigreiningu, m.a. úrtaksfræði, meginmarkgildissetningu tölfræðinnar, fylgni og aðhvarfsgreiningu, ályktunartölfræði og tilgátur og prófanir. Þá er fjallað um áreiðanleika og ályktanir og fyrirvara við þær. Einnig er fjallað um marktekt, öryggismörk og skekkjumörk.
  HSTÆ2FT05 eða STÆR2AF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • dreifingu, miðsækni, og flokkun
  • gagnasöfnum, dreifingu og úrtaksfræðum
  • fylgni og áreiðanleikaprófunum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna út og vinna úr gagnasöfnum
  • nýta töflureikni við gagnavinnslu, prófanir og ályktanir
  • spá, reikna út og túlka fylgni milli tveggja breyta
  • beita fjölbreyttum aðferðum í myndrænni framsetningu tölfræðiupplýsinga
  • reikna út normaldreifingu og t-dreifingu
  • reikna út öryggisbil og prófanir á tilgátum, svo sem kí-kvaðrat próf og t-prófi
  • reikna út og túlka öryggis- og skekkjumörk
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • beita aðferðum tölfræðinnar á skipulegan hátt við lausn viðfangsefna og þrauta
  • geta útskýrt hugmyndir innan námsefnisins skilmerkilega og skipst á skoðunum um þær
  • leggja mat á tölfræðigögn og átta sig á muninum á fylgni og orsaksamhengi
  • skilja röksemdir og framsetningu tölfræðinnar á almennum vettvangi á fræðilegan hátt, bæði í rituðu máli og myndrænt
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.