Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1402052923.21

  Þroskasálfræði
  SÁLF2ÞS05
  14
  sálfræði
  þroskasálfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn fjallar um þroskaferil manneskjunnar helstu hugtök og álitamál. Sérstaklega er tekinn fyrir þroski líkamans, tilfinninga, félagslegra samskipta og hugsunar. Áhersla er lögð á þroska sjálfsmyndarinnar og hvernig hún mótast með aldrinum. Einnig verður vikið að þroskahömlunum og þær skoðaðar út frá líffræðilegu og sálfræðilegu sjónarhorni. Nemendur átti sig á áhrifum erfða og umhverfis á sálarlífið. Mótunaráhrif fjölskyldu og vina verða skoðuð og komið inn á vandamál barna og unglinga (t.d. geðræn, tilfinningaleg, líkamleg, náms- eða hegðunarvandamál). Viðfangsefnin geta verið breytileg og mótast af áhuga nemenda.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim breytingum sem eiga sér stað frá getnaði til grafar.
  • sínu eigin þroskaferli.
  • rannsóknaraðferðum þroskasálfræðinnar.
  • mismunandi þroskasviðum mannsins.
  • áhrifaþáttum þroskans.
  • mikilvægi andlegrar og líkamlegrar heilsu.
  • helstu geðröskunum barna og unglinga.
  • þeim aðferðum sem notaðar eru til öðlast skilning á þroska fólks.
  • framlagi þroskasálfræðinnar til sálfræðinnar og samfélagsins.
  • helstu hugtökum og kenningum þroskasálfræðinnar.
  • framlagi þroskasálfræðinnar innan sálfræðinnar og til samfélagsins.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina helstu breytingar sem verða á þroskanum yfir æviskeiðið.
  • nýta sér þekkingu á sálarlífi sínu til að setja sér markmið í lífinu og auka skilning á öðru fólki.
  • miðla til annarra þekkingu sinni á þroskasviðum mannsins.
  • afla sér heimilda um viðfangsefni þroskasálfræðinnar.
  • miðla sérhæfðri færni með því að beita almennum og sértækum vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum.
  • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi.
  • beita þeim aðferðum sem notaðar eru til að skilja þroska fólks.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis og erfða á sjálfan sig og aðra sem metið er með sjálfsrýni, jafningjamati og umræðum.
  • nota upplýsingaöflun á hagnýtan hátt í því að leysa verkefni sem metið er á grundvelli kynningar og framsetningar á gögnum sem nemandinn skilar af sér.
  • þekkja og skilja aðferðir í rannsóknum á mismunandi þroskasviðum sem metið er með rökstuddri notkun hans á grunnhugtökum og kenningum.
  • taka gagnrýna afstöðu til álitamála innan þroskasálfræðinnar sem metið er með persónulegri ígrundun nemenda eftir hvern verkþátt.
  • finna raunhæfar lausnir á viðfangsefnum sem metið er með umfjöllun nemanda um efnið.
  • meta eigið vinnuframlag og annarra í verkefnavinnu sem metið er með jafningjamati og persónulegri ígrundun nemanda í lok vinnu við tiltekinn verkþátt.
  • þekkja og greina helstu geðraskanir barna- og unglinga sem metið er með leiðsagnarmati.
  • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat. Metið með kynningu á verkefni.
  • beita skapandi hugsun við lausnarmiðað nám sem metið er með sjálfsrýni.
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt sem metið er með persónulegri ígrundun eftir hvern verkþátt.
  • taka þátt í rökræðum um málefni sem tengjast þroskasálfræðinni. M.a. er metið frumkvæði nemenda að gerð eigin verkskipulags í einstökum þáttum námsins.