Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1402401716.69

  Leirmótun
  LEIR1MT03
  1
  Leirlist
  LEIRMÓTUN
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Markmið áfangans er að örva og ýta undir sköpunargleði nemenda og skilning þeirra á þrívíddarmótun í leir. Í áfanganum kynnast nemendur undirstöðuatriðum í meðferð leirs, grunnþáttum keramikmótunar og þeim efnum sem unnið er með í keramik. Kenndar eru helstu aðferðir við mótun leirs eins og plötuaðferð og slönguaðferð. Áhersla er lögð á mótun forma og að nemendur öðlist tilfinningu fyrir efninu og möguleikum þess. Fræðsla er um notkun áhalda og nemendur læra að beita því áhaldi sem við á hverju sinni. Unnið verður með steinleir og jarðleir og fræðst verður um önnur efni sem við koma faginu. Verkefni verða nokkuð frjáls undir handleiðslu kennara.Tímarnir eru frjálslegir og bjóða upp á afslappað andrúmsloft. Lögð er áhersla á skapandi, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • eiginleikum leirsins og mismunandi ástandi hans m.t.t. þurrks
  • opnum og lokuðum formum í leir
  • lífrænum formum í leir
  • munsturgerð og meðferð mynstra í hönnun
  • formum, línum og hreyfingu innan listsköpunar
  • ferli frá hugmynd að fullunnu verki
  • mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð í handverki
  • gildi lita og notkun þeirra í umhverfi okkar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • aðferðum við leirhnoðun
  • helstu aðferðum við mótun leirs
  • notkun hugmyndabókar og skráningu hugmynda
  • sjálfstæðum vinnubrögðum og vandvirkni í verkefnavinnu
  • að skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti/skissur að verkefni
  • að setja fram hugmyndir sínar á munnlegan hátt og ræða þær opinskátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þekkja fjölbreytni leirs, glerunga og skreytingaraðferða
  • nýta sér hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
  • sýna frumkvæði að verkefnum og verkefnavali
  • vinna með hugmyndir sínar á persónulegan hátt og sýna sjálfstæði
  • beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
  • þroska færni sína og skilning á list og hönnun
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.