Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1403086861.19

  Hjúkrun fullorðinna 2
  HJÚK2TV05
  2
  Hjúkrun, grunnur
  taugakerfi, verkir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um hjúkrun sjúklinga með bráða- og langvinna sjúkdóma sem tengjast eftirtöldum kerfum: taugakerfi, innkirtlakerfi, ónæmiskerfi, stoðkerfi ásamt umfjöllun um smitgát, sár og sárameðferð, verki og verkjameðferð. Í áfanganum er lögð áhersla á tengingu fræðilegrar þekkingar við skipulagningu og framkvæmd hjúkrunar.
  HJÚG1A5, HJVG1A5
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • áhrifum bráðs og langvinns heilsubrests á sjálfsmynd og líðan skjólstæðinga með sjúkdóma í ofangreindum líffærakerfum
  • á mikilvægi hjúkrunarskráningar
  • hjúkrun sjúklinga með sjúkdóma í taugakerfi, innkirtlakerfi, ónæmiskerfi og stoðkerfi
  • smitgát, sárum og sárameðferð, verkjum og verkjameðferð
  • algengum sáraumbúðum og mismunandi notagildi þeirra
  • undirbúningi og eftirmeðferð vegna rannsókna og skurðaðgerða sem tengjast ofangreindum sjúkdómum
  • smitgátarvinnubrögðum
  • verkjameðferð annarri en lyfjum
  • helstu einkennum illkynja sjúkdóma í þeim líffærakerfum sem fjallað er um í lýsingu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • sýna skjólstæðingi og aðstandendum stuðning og umhyggju
  • greina á milli mismunandi hjúkrunarþarfa langveikra, bráðveikra og mikið veikra sjúklinga með ofangreinda sjúkdóma
  • leiðbeina sjúklingum með ofangreinda sjúkdóma um athafnir daglegs lífs með tilliti til áhrifa sjúkdómsástands á sjálfsumönnun og heilsu
  • útskýra almennan og sérhæfðan undirbúning og eftirlit sjúklinga fyrir og eftir aðgerðir og rannsóknir sem tengjast ofangreindum sjúkdómum
  • nota mismunandi sáraumbúðir
  • útskýra mismunandi verkjameðferðir
  • útskýra algengar aukaverkanir meðferðar vegna illkynja sjúkdóma í ofangreindum líffærakerfum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í að undirbúa skjólstæðinga fyrir rannsóknir og aðgerðir sem tengjast ofangreindum sjúkdómum
  • geta nýtt sér hjúkrunarskráningu í starfi
  • bregðast við breytingum á ástandi sjúklings á faglegan hátt
  • sýna smitgát í verki
  • miðla upplýsingum um mismunandi verkjameðferðir
  • a
  Skv. skólanámskrá viðkomandi skóla