Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1403091919.69

  Lokaverkefni í hjúkrun
  HJÚK3LO03
  3
  Hjúkrun, grunnur
  lokaverkefni
  Samþykkt af skóla
  3
  3
  Í áfanganum vinna nemendur lokaverkefni sem byggir á fræðilegri þekkingu í hjúkrun. Nemendur dýpka og þjálfa færni sína í ritun heimildaritgerða og þeim fræðilegu vinnubrögðum sem krafist er við vinnslu og frágang slíkra ritgerða. Lögð er áhersla á notkun viðurkenndra heimilda innan heilbrigðisvísinda. Nemendur vinna undir verkstjórn kennara á sjálfstæðan hátt þar sem krafist er frumkvæðis, vandaðra vinnubragða, sköpunar og ábyrgðar á eigin námi. Nemendur kynna viðfangsefni sín með margvíslegum hætti á málstofu.
  HJÚK3FG05 Samfélagshjúkrun
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tilteknu viðfangsefni í hjúkrunarfræði sem hann hefur valið sér
  • helstu hugtökum sem tengjast gerð heimildaritgerðar
  • byggingu heimilda- og rannsóknarritgerða
  • nauðsyn þess að vanda meðferð heimilda
  • reglum um höfundarrétt og hugmyndum um ritstuld
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fylgja viðurkenndum reglum við gerð og frágang ritgerðar
  • beita gagnrýninni hugsun við úrvinnslu efnis í heilbrigðisvísindum
  • afla fjölbreyttra heimilda, t.d. skráðra heimilda úr bókum, tímaritum og af netinu eða frumheimilda, ef svo ber undir
  • koma efni á framfæri á vel uppbyggðan, skýran og greinargóðan hátt
  • lesa fræðilegan texta um heilbrigðismál á íslensku og erlendu tungumáli.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera raunhæfa verkáætlun og framfylgja henni
  • setja fram rökstudda rannsóknarspurningu eða efnisyfirlýsingu
  • skrifa lokaritgerð í heilbrigðisvísindum um sérhæft efni í hjúkrun samkvæmt viðurkenndum aðferðum
  • tjá sig í ræðu og riti á gagnrýninn og skapandi hátt um sérhæft efni
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda í áfanganum er metin með reglubundnum hætti. Til grundvallar matinu eru einkum verkáætlun nemanda, sjálfstæði í vinnubrögðum, efnistök, málfar og stíll, meðferð og val á heimildum og frágangur verkefnis.