Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1403620919.22

  Uppeldisfræði, kynning á aðferðum í uppeldisfræðum
  UPPE4KU05
  1
  uppeldisfræði
  Uppeldisfræði, kenningar, saga, sjónarmið
  Samþykkt af skóla
  4
  5
  Í áfanganum kynnast nemendur muninum á eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum og vinna að tveimur litlum rannsóknarverkefnum eða þemum sem tengjast uppeldisaðstæðum íslenskra barna. Viðfangsefni geta t.d. verið fötluð börn, barnaefni í fjölmiðlum, tómstundir ungra barna, listir og menning, kynbundinn munur. Nemendur munu setja fram hugmyndir að viðfangsefnum þannig að áhugi stýri vali þeirra. Áhersla er lögð á leiðsögn við meðferð og úrvinnslu gagna sem nemendur afla. Nemendur velja þann tjáningarmáta sem þeim þykir henta best til að sýna hæfni sína. Við mat á niðurstöðum tekur kennari mið af vinnuferli en ekki eingöngu lokaniðurstöðu.
  UPP 103, UPP 203, UPP 313, DÆD 103, STÆ233
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • eigindlegum rannsóknaraðferðum.
  • megindlegum rannsóknaraðferðum.
  • gagnaöflun í tengslum við rannsóknir.
  • tengslum fræðilegs efnis við eigin rannsóknargögn.
  • meðferð og úrvinnslu gagna í rannsóknum.
  • hvernig rannsóknarniðurstöður eru settar fram.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla gagna með eigindlegum rannsóknaraðferðum og greina þau.
  • afla gagna með megindlegum rannsóknaraðferðum og greina þau.
  • finna og tengja saman fræðilegt efni og markmið rannsóknar.
  • draga saman heildarniðurstöður úr fyrirliggjandi gögnum.
  • skrifa stutta rannsóknarskýrslu/ rannsóknarverkefni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • framkvæma rannsókn með eigindlegum rannsóknaraðferðum sem metið er með leiðsagnarmati.
  • framkvæma rannsókn með megindlegum rannsóknaraðferðum sem metið er með leiðsagnarmati.
  • skrifa fræðilegan kafla í rannsóknarskýrslu/ rannsóknarverkefni sem metið er með leiðsagnarmati og verkefni.
  • vinna með rannsóknargögn og flétti saman við fræðilegt efni sem metið er með leiðsagnarmati.
  • túlka og kynna rannsóknarskýrslu /rannsóknarverkefni fyrir öðrum sem metið er með verkefni sem kynnt er í málstofu. Notað er jöfnum höndum sjálfsmat, jafningjamat og kennaramat.
  Námsmatið byggir á þrepaskiptri vinnu sem leiðir til lokaskýrslu, bæði í tengslum við eigindlega og megindlega rannsókn sem nemendur vinna að. Hvert verkefni er frá upphafi unnið í samráði við kennara. Hægt er að skila verkefnunum á mismunandi máta, t.d. í ritgerðarformi, sem myndbandi eða kynningarbæklingi. Lokaafurð er metin með sjálfsmati, jafningjamati og kennaramati.