Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1408444022.38

  Náttúruefni
  HÖNN1NÁ03
  10
  hönnun
  hönnun og náttúra
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Þetta er frekar óhefðbundinn áfangi þar sem nemendur fá meðal annars að spreyta sig á tálgun með hnífum úr trjám og er sú tækni uppistaðan í þessum áfanga Nemendur fá einnig að kynnast öðrum handverkfærum sem þeir koma til með að nota og eins að nýta endurnýtanleg efni í listsköpun og handverk. Þeir komast að því að hægt er að hanna fallega hluti úr íslenskum náttúruefnivið og samþætta við önnur efni. Þannig læra þeir á sitt nánasta umhverfi og kynnast fjölbreytni náttúrunnar og fá um leið tækifæri til að skynja hana betur og nýta til listsköpunar. Tímarnir eru frjálslegir og bjóða upp á afslappað andrúmsloft. Lögð er áhersla á skapandi, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Náttúrunni og nánasta umhverfi og sýna því virðingu
  • Formum, línum og hreyfingu innan listsköpunar
  • Gildi lita og notkun þeirra í umhverfi okkar
  • Viðfangsefnum sem lúta að samspili umhverfis, ólíkra efna og aðferða
  • Ferli frá hugmynd að fullunnu verki
  • Aðferðum við listsköpun úr umhverfinu án þess að skaða það
  • Sjálfbærni og að finna efnivið í skógi og umhverfi
  • Mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð í handverki
  • Sínu nánasta umhverfi og kynnast fjölbreytni náttúrunnar í litum og formi
  • Ævafornri kunnáttu og verkskilningi á handverki
  • Umhverfismennt og endurnýtingu efna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nota hugmyndabók og skrá hugmyndir
  • Beita sjálfstæðum vinnubrögðum og vera vandvirk í verkefnavinnu
  • Beita vinnubrögðum tálgutækni
  • Vinna með efnivið úr náttúrunni
  • Skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti/skissur að verkefni
  • Leyfa sér að sitja úti í skógi og tálga í tré og komast þannig í tengsl við náttúru og umhverfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
  • Sýna frumkvæði að verkefnum og verkefnavali
  • Beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
  • Geta unnið á persónulegan hátt með eigin hugmyndir og útfært þær eftir sinni eigin tilfinningu í fallegan nytjahlut, skreytingu eða skúlptúr
  • Vinna með efni úr nánasta umhverfi
  • Vera virkur í umræðum um umhverfið og náttúruna
  • Þroska færni sína og skilning á list og/ eða hönnun
  • Vera sjálfbær og tileinka sér endurnýtanleg efni í listsköpun
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.