Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1408444962.48

  Listir, þjóðfélag og menning
  LISF1LI05
  1
  listasaga og listfræði
  listir og menning/listasaga
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Listsköpun - listform, stefnur, hugtök og menning Áfanginn miðar að því að skoða listgreinar út frá ólíkum sjónarhornum. Nemendur fá innsýn í helstu stílbrigði listarsögunnar frá Impressjónisma – (1863-1905) til póstmódernisma. Rýnt verður í listfomin þrjú: sjónlist, leiklist og tónlist. Umræður og vangaveltur verða um áhrif stjórnmála, átaka, tækni, tísku, félags- og menningarleg samhengi á stílbrigði og tímabil. Nemendur vinna verk út frá stíltegund og stefnu þess tímabils sem fjallað er um. Áhersla er lögð á tilraunavinnu þar sem unnið er í og með ólík efni og miðla. Nemendur nota skissubók og leitast við að finna óvæntar og skapandi leiðir til úrlausnar verka sinna. Í þessum áfanga koma nemendur til með að vinna bæði inni í skólastofunni og úti í náttúrunni auk þess að fara í vettfangsferðir á sýningar, söfn og leiksýningu.
  Engar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Skapandi lausnaleit í gegnum tilraunavinnu
  • Fjölbreytileika efna og aðferða til sköpunar
  • Að sjá fleiri og opnari möguleika í vinnuferlinu
  • Sjálfum sér, hugsun og verklagi
  • Hvernig menning og listir tengjast atvinnusköpun og samfélagsþróun
  • Gildi menningararfsins, hvort sem hann snýr að heimabyggð eða heiminum öllum
  • Nemendinn skal tileinka sér gagnrýna og skapandi lausnarhugsun og þar með öðlast færni í að miðla eigin hugmyndum og skoðunum. Hann skal leita út fyrir þægindarammann í tilraunavinnu sinni og þar með öðlast óheftara frelsi til sköpunar og tjáningar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Virkja hugmyndaflugið og þar með sköpunarkraftinn
  • Geta tjáð sig á ólíkan hátt með sköpun í gegnum ýmsa miðla
  • Geta notið lista og skapandi starfs á margvíslegu formi
  • Geta skipst á skoðunum og átt uppbyggileg samskipti við annað fólk
  • Efnisnotkun og úrvinnslu á fjölbreytilegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Tileinka sér skapandi lausnarhugsun sem hann getur nýtt bæði í leik og starfi
  • Geta sýnt frumkvæði og skapandi hugsun
  • Geta greint ný tækifæri í umhverfinu
  • Geta notað fjölbreyttar aðferðir við að leysa viðfangsefni
  • Horfa á sköpun, myndlist og hönnun með opnum hug
  • Ætlast er til þess að nemandinn verði læsari á menningu samtímans og þá möguleika sem í boði eru.
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.