Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1408447236.67

  Gagnrýnin hugsun
  HEIM2BY05
  3
  heimspeki
  byrjunaráfangi í heimspeki
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Er guð til? Af hverju er til eitthvað frekar en ekkert? Hvernig vitum við að veruleikinn er eins og hann birtist okkur? Hvað er þekking? Hvað er sannleikur? Hvað er vitund? Í áfanganum verða teknir fyrir valdir þættir í vestrænni heimspekisögu frá Grikklandi til forna fram að lokum 20. aldar. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist undirstöðuþekkingu í þróun heimspeki í gegnum mannskynssöguna ásamt grundvallarskilningi á helstu heimspekikenningum sem hafa mótað viðhorf mannsins til siðferðis, frelsis, guðs og eðli heimsins í kringum hann. Ásamt völdu lesefni verður notast við bíómyndir, tónlist og myndbrot úr dægurlífinu. Áhersla er lögð á sjálfstæða hugsun og sjálfstæð vinnubrögð, nemendur eru hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Mikil áhersla verður lögð á umræður í tímum og því er góð mæting mjög mikilvæg. Verkefnavinna miðar að því að nemendur öðlist hæfni til að nýta eigin þekkingu og reynslu við úrlausn nýrra viðfangsefna.
  Undanfari: ÍSLE2MR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • völdum heimspekingum og heimspekikenningum frá Forn Grikklandi til okkar tíma
  • mikilvægi gagnrýnnar hugsunar
  • undirstöðuatriðum heimspekilegrar hugsunar
  • lestri heimspekitexta
  • heimspekilegum samræðum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa heimspekitexta
  • endursegja og skýra heimspekilega texta
  • beita gagnrýnni hugsun
  • meta eigin rök og annarra
  • tjá sig heimspekilega og hlusta á aðra
  • tengja heimspeki við eigin reynslu og veruleika.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta miðlað torskildum fróðleik á skýran hátt
  • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt á öllum sviðum lífsins
  • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök til að komast að sameiginlegri niðurstöðu
  • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissari hátt
  • skilja betur heiminn og samfélagi sem hann býr í
  • beita heimspekilegum hugmyndum til þess að leysa úr siðferðislegum vandamálum.
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.