Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1408447659.73

  Form, þrívídd, efnis- og myndbygging
  MYNL2ET03
  2
  myndlist
  efnis- og myndbygging, tvívíð og þrívíðform; form-
  Samþykkt af skóla
  2
  3
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á að nemendur efli næmi sitt fyrir myndbyggingu á tvívíðum fleti. Þeir kynnast klassískum lögmálum myndbyggingar og kanna myndflötinn; hvernig eðli hans breytist eftir því hvernig form skipta honum upp og hafa áhrif á jafnvægi hans. Kannaðar verða stærðir og hlutföll forma í rými. Nemendur vinna síðan verk frá tvívíðri formfræði yfir í þrívídd. Kannaðar eru mismunandi aðferðir og eftirfarandi efnisatriði/kjarnahugtök kynnt: Punktur, lína, flötur, rými, hæð, lengd, breidd, dýpt, tími, tvívíð form, þrívíð form, náttúruform, stærðfræðileg form, samræmi, jafnvægi, misvægi, speglun, hrynjandi, taktur, endurtekning, jákvæð form, neikvæð form, áferð, uppsetning, litir.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Möguleikum grunnformanna og línunnar
  • Forsendum myndbyggingar og fjarvíddar
  • Tvívíðum formum, myndbyggingu og möguleikum þeirra
  • Þrívíðum formum, uppbyggingu og notkun til að skapa hluti eða rýmisverk.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Beita línu og formum til að ná fram mismunandi áhrifum
  • Búa til mynstur
  • Uppbyggingu myndflatar
  • Vinna myndverk í tvívíðu formi
  • Vinna myndverk í þrívíðu formi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námi
  • Beita gagnrýninni og skapandi hugsun, sýna áræðni og frumkvæði við lausn verkefna
  • Tjá skoðanir sínar og skýra verklag á ábyrgan, sjálfstæðan og skýran hátt
  • Geta tengt þekkingu sína og leikni við starfsumhverfi og daglegt líf.
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.