Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1408447778.36

  Frá upphafi til byltinga
  SAGA2FR05
  10
  saga
  frá upphafi til byltinga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum verða teknir fyrir valdir þættir í Íslands- og mannkynssögu frá upphafi sögulegs tíma fram að lokum 19. aldar. Samhliða er lögð áhersla á að nemendur öðlist undirstöðuþekkingu í verklagi sagnfræði sem fræðigreinar með megináherslu á notkun heimilda. Í áfanganum er kennslubók lögð til grundvallar sem ákveðinn grunnur en nemendur öðlast ákveðna dýpt í hverjum þætti með heimildaleit og verkefnavinnu sem henni tengist. Nemendur velja í samráði við kennara þau viðfangsefni sem verða til umfjöllunar úr kennslubókinni hverju sinni auk þess að hafa mikið val í lokaverkefnum hvers þáttar. Mikil áhersla er lögð á að nemendur kynnist mismunandi tegundum heimilda og læri að leggja mat á þær með gagnrýnni hugsun. Innan hvers þáttar verða sérhæfð verkefni unnin þar sem reynir á sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu við aðra nemendur. Við verkefnavinnuna er einnig lögð áhersla á að nemendur kafi djúpt ofan í viðfangsefnin sem verða fyrir valinu og geti nýtt sér þá þekkingu sem þeir hafa aflað sér til að geta miðlað henni á frumlegan, fjölbreyttan og skapandi hátt í gegnum ólík miðlunarform sem nemendur velja sér sjálfir. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur taki ábyrgð á eigin námi og geti metið eigið framlag og annarra á uppbyggilegan hátt með fjölbreyttum matsaðferðum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • völdum þáttum í Íslands- og mannkynssögu frá uppihafi sögulegs tíma allt til ársins 1900
  • helstu hugtökum og persónum sem koma við sögu
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  • undirstöðuatriðum sagnfræði sem fræðigreinar með megináherslu á heimildanotkun
  • mismunandi tegundum heimilda
  • tengslum hugmynda við samfélagið sem við búum í.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • geta aflað sér fjölbreyttra heimilda um mismunandi viðfangsefni
  • nota heimildir til þess að miðla sögulegu efni á fjölbreyttan og skapandi hátt
  • meta gildi og áreiðanleika heimilda
  • vinna jafnt sjálfstætt og með öðrum að verkefnum
  • beita gagnrýninni hugsun
  • meta eigið framlag og framlag annarra með fjölbreyttum aðferðum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta miðlað sögulegum fróðleik á áhugaverðan og fjölbreyttan hátt
  • geta beitt gagnrýninni hugsun á markvissan hátt
  • geta borið saman ólík miðlunarform sögulegs fróðleiks
  • geta unnið með öðrum að sameiginlegu markmiði
  • geta tengt hugmyndir frá ýmsum tímabilum við eigið samfélag.
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.