Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1408450263.49

  Vinna vísindamannsins
  NÁTT3VV05
  2
  náttúrufræði
  Náttúrufræði - vinna vísindamannsins
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum kynnast nemendur nokkrum af helstu rannsóknum og uppgötvunum sem gerðar hafa verið í gegnum tíðina á sviði náttúruvísinda. Í þessu samhengi velta nemendur því fyrir sér hvort vísindaleg vinnubrögð hafi breyst í tímanna rás. Nemendur þjálfast í þeim vinnubrögðum sem tíðkast í rannsóknum á sviði náttúrufræðigreina. Nemendur lesa fræðigreinar og horfa á fræðsluefni sem tengist ólíkum sviðum náttúruvísinda. Lögð verður áhersla á að nemendur þjálfist í að draga ályktanir út frá gögnum sem sett eru fram á mismunandi hátt. Nemendur munu nota þá þekkingu sem þeir búa yfir á sviði náttúruvísinda til að koma með hugmyndir að rannsóknum. Nemendur munu framkvæma a.m.k. eina af þessum rannsóknum, vinna úr niðurstöðunum og kynna þær. Nemendur munu hafa umtalsvert val um hvaða efni þeir kynna sér og fá þannig tækifæri til að dýpka þekkingu sína í þeim náttúrufræðigreinum sem þeir hafa mestan áhuga á. Nemendur munu koma aukinni þekkingu á framfæri ýmist skriflega eða munnlega. Nemendur munu sjálfir leita sér heimilda innan síns áhugasviðs og fá þannig þjálfun í að velja úr safni heimilda. Jafnframt verður lögð áhersla á að nemendur noti heimildirnar á viðurkenndan hátt.
  STÆR3TF05 (STÆ3A05) og 30 einingar á kjörsviði náttúruvísindabrautar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu rannsóknum og uppgötvunum síðustu alda á sviði náttúruvísinda
  • þeim skrefum sem almennt viðgangast í rannsóknum á sviði náttúruvísinda
  • flóknari hugtökum og ferlum á sviði náttúrufræðigreina sem nemandi hefur sérstakan áhuga á
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fræðigreinar á sviði náttúruvísinda, bæði á íslensku og ensku
  • leita sér heimilda um afmarkað efni og nýta þær á viðeigandi hátt
  • túlka myndir og gröf
  • draga ályktanir út frá gögnum
  • setja niðurstöður úr verklegum æfingum fram á skýran hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér flókinn texta og gögn á markvissan hátt. Í þessu felst m.a. að greina nauðsynlegar upplýsingar úr safni upplýsinga
  • framkvæma tilraun þar sem gengið er út frá skýrri og vel rökstuddri rannsóknarspurningu
  • kynna niðurstöður eigin rannsókna, bæði skriflega og munnlega
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
  • tengja viðfangsefni náttúrufræðirannsókna við daglegt líf og umhverfi sitt
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.