Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1408450521.2

  Þjóðarmorð
  SAGA3SÞ05
  12
  saga
  Saga - Þjóðarmorð
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Þjóðarmorð er hugtak sem heyrist oft í umræðum um heimsmál, jafnt fortíðar og nútíðar. Í áfanganum er þetta hugtak og önnur skyld hugtök krufin til mergjar. Helstu atburðir sögunnar sem geta fallið undir hugtakið eru skoðaðir frá ýmsum hliðum. Horft verður á mögulegar orsakir atburðanna, afleiðingar og ekki síst reynslu fólks af þeim. Námsefnið er í fjölbreyttu formi. Fræðilegt efni, kvikmyndir af ýmsum toga, efni úr fjölmiðlum, reynslusögur o.fl. Verkefnavinna nemenda verður af ýmsum toga, meðal annars umræður þar sem nemendur ræða námsefnið og greina. Einnig verða fjölbreytt verkefni unnin í kennslustundum þar sem kafað verður dýpra ofan í ýmsa þætti lesefnisins. Í lok annar nýta nemendur þekkinguna sem þeir hafa aflað sér á önninni til þess að leggja mat á samtímaatburði og hvort í þeim geti falist þjóðarmorð.
  SAGA2FR05 (SAG2A05) eða SAGA2OL05 (SAG2B05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • því hvað felst í hugtakinu þjóðarmorð og öðrum tengdum hugtökum
  • helstu atburðum sögunnar sem geta fallið undir þjóðarmorð
  • mismunandi ástæðum sem liggja að baki þessum atburðum
  • reynslu þeirra sem hafa upplifað atburðina
  • afleiðingum atburðanna og tengslum þeirra við nútímann
  • ólíkum sjónarhornum rannsókna á þjóðarmorðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fræðilega texta jafnt á íslensku sem og á erlendum tungumálum
  • afla sér heimilda á viðurkenndan hátt
  • leggja mat á og túlka fjölbreyttar upplýsingar
  • beita gagnrýninni hugsun
  • nýta viðurkenndar heimildir til að miðla skoðun sinni á fjölbreyttan hátt
  • taka þátt í upplýstum umræðum um efnið
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta tjáð skoðanir sínar á rökstuddan hátt í ræðu og riti
  • geta beitt gagnrýninni hugsun á markvissan hátt
  • leggja mat á atburði samtímans og hvort í þeim geti falist þjóðarmorð
  • geta áttað sig á áhrifunum sem atburðir sem þessir hafa í samtímanum
  • læra af fortíðinni
  • geta sett fram efni með verklagi sagnfræðinnar á viðurkenndan hátt
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.