Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1408552225.16

  Diffrun og markgildi
  STÆR3DM05
  22
  stærðfræði
  deildun, markgildi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn fjallar um breytingar og hraða og hvernig má nota örmsæðareikning til þess að leysa ýmis raunveruleg verkefni. Áhersla er lögð á að nemendur kynnist fallahugtakinu vel og geti lýst eiginleikum ólíkra falla. Þá kynnast nemendur markgildishugtakinu, óendanlegum stærðum og örsmæðareikningi. Í diffurreikningi er lögð áhersla á nákvæmni í vinnubrögðum en aðaláhersla er lögð á tengsl falla við afleiður sínar og hagnýtingu þess sambands. Nemendur fá æfingu í notkun ýmissa diffurreglna og því að leiða út slíkar reglur. Helstu efnisatriði eru: Formleg skilgreining falla, skilgreiningar- bak- og myndmengi, vaxandi og minnkandi föll, eintækni, átækni, gagntækni, margliður, ræð föll, margliðudeiling, algildi, gaffalforskriftir, samfelldni, markgildi, meðalhraði, sniðlar, milligildisreglan, meðalgildisreglan, snertill, mismunahlutfall, afleiður, diffrun, fallasamsetning, keðjureglan, vísisföll, hornaföll, andhverfur, lograr, bogaföll, fólgin diffrun, og hagnýting örsmæðarreiknings.
  STÆR2FF05 OG STÆR2HH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • óendanleika talnakerfisins
  • formlegri skilgreiningu falla
  • markgildi og samfelld föll
  • diffrun einfaldra og samsettra falla
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • stærðfræðilega framsetningu viðkomandi námsefnis og túlkun táknmálsins í mæltu máli
  • að túlka raunveruleg viðfangsefni og setja upp sem leysanleg dæmi tengt örsmæðareikningi
  • að finna útgildispunkta falla á lokuðum bilum
  • nota keðjuregluna við deildun samsettra falla
  • nota klemmureglu og milligildisreglu
  • diffra flókin föll, s.s. vísis- og lograföll
  • nota vísindalegar reiknivélar og sérhæfð tölvuforrit s.s. forritið Geogebra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta. Unnið verður til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur
  • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.