Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1409073911.19

  Eddukvæði og Íslendingasögur
  ÍSLE2ED05
  14
  íslenska
  eddukvæði og íslendingasögur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Verkefnavinna áfangans gengur út á að efla hæfni nemenda í að vinna með sjálfstæðum hætti að verkefnum sínum sem og að taka þátt í umræðum í tímum um þau viðfangsefni sem eru til umfjöllunar hverju sinni. Jafnframt er markmiðið að efla ábyrgðartilfinningu nemenda gagnvart sjálfum sér, námi sínu og umhverfi. Í áfanganum vinna nemendur einkum með íslenskar fornbókmenntir þar sem efni úr Snorra-Eddu, Eddukvæðum og stuttum Íslendingasögum og/eða Íslendingaþáttum verða meginviðfangsefni áfangans. Einnig er lögð áhersla á að nemendur haldi áfram að þjálfa sig í frágangi tilvitnana og heimilda. Bókmenntir og læsi: Nemendur kynna sér þann heim og hugmyndafræði sem finna má í íslenskum og norrænum fornbókmenntum með því að lesa og vinna krefjandi verkefni úr efni áfangans. Ritun: Nemendur eru þjálfaðir í að vinna úr lesefni áfangans með fjölbreyttum ritunarverkefnum. Nokkur áhersla er á skapandi verkefni í þessum áfanga – bæði hópverkefni sem og einstaklingsverkefni. Í vinnu með efni áfangans er unnið markvisst með eftirfarandi grunnþætti: læsi, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Læsi er sá grunnþáttur sem mest reynir á í vinnu með bókmenntir almennt og er grundvöllur fyrir því að ná árangri í áfanganum. Þá er unnið er með valin textabrot úr Íslendingasögu til þess að varpa ljósi á gildi grunnþáttanna lýðræði og mannréttindi og jafnrétti og þá er töluverð áhersla lögð á að efla nemendur í að vinna með efni áfangans með fjölbreyttum skapandi verkefnum.
  Bókmenntir, málnotkun og ritun - ÍSLE2MR05 (ÍSL2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • íslenskum og norrænum fornbókmenntum
  • helstu hugtökum í ritgerðasmíð
  • grundvallarvinnubrögðum við skrif heimildaritgerða
  • málfræðihugtökum og ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • rita rökfærsluritgerðir þar sem beitt er gagnrýninni hugsun og skoðunum komið á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
  • nota viðeigandi hjálpargögn við frágang ritsmíða
  • draga saman og nýta upplýsingar úr ýmiss konar heimildum og flétta saman við eigin viðhorf og ályktanir á heiðarlegan hátt
  • lesa sér til gagns og gamans nytjatexta og bókmenntaverk frá ýmsum tímum og fjalla um inntak þeirra.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna að skapandi verkefnum í tengslum við námsefnið og sýna töluverð tilbrigði í málnotkun
  • beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
  • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu
  • túlka texta þó merkingin liggi ekki á yfirborðinu.
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.