Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1409075148.25

  Nútímabókmenntir
  ÍSLE3NB05
  24
  íslenska
  nútímabókmenntir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Verkefnavinna áfangans gengur út á að efla hæfni nemenda í að vinna með sjálfstæðum hætti verkefnum sínum sem og að taka þátt í umræðum í tímum um þau viðfangsefni sem eru til umfjöllunar hverju sinni. Jafnframt er markmiðið að efla ábyrgðartilfinningu nemenda gagnvart sjálfum sér, námi sínu og umhverfi. Í þessum áfanga halda nemendur áfram þar sem frá var horfið í áfanganum á undan, unnið er með ljóð og textabrot frá um 1980 og fram undir aldamót. Samhliða því vinna nemendur með fræðitexta frá sama tímabili og setja hann í samhengi við þau skáldverk sem unnið er með í áfanganum. Nemendur lesa einnig nokkrar smásögur og eina kjörbók. Þá fá nemendur að kynnast barna- og unglingasögum, þeir vinna með valda dægurlagatexta og kynnast heimi þjóðsagna. Bókmenntir og læsi: Þau verkefni sem nemendur vinna að miða að því að efla læsi þeirra á þá fjölbreyttu texta sem þau lesa í áfanganum, hvort sem um er að ræða skáldverk eða fræðitexta. Ritun: Lögð er áhersla á fjölbreytta verkefnavinnu þar sem nemendur vinna jafnt hefðbundin ritunarverkefni sem og skapandi verkefni. Í áfanganum er unnið með eftirfarandi grunnþætti: læsi, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun og heilbrigði. Sjónum nemenda er þar þessir grunnþættir birtist þeim í hinum margvíslegu textum sem lesnir eru. Verða bæði umræður um þessi hugtök í kennslustund sem og sérstök verkefni sem lögð verða fyrir nemendur í þessum efnum.
  ÍSLE2ED05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ritgerðarsmíð og heimildarvinnu
  • helstu einkennum íslensks máls sem nýtast í ræðu og riti, sem og til náms í erlendum tungum
  • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu
  • mismunandi tegundum bókmennta og nytjatexta, stefnum í íslenskum bókmenntum að fornu og nýju og öllum helstu bókmenntahugtökum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • ritun heimildaritgerða þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt á blæbrigðaríku máli
  • frágangi heimildaritgerða og hvers kyns texta og að nýta sér uppbyggilega gagnrýni annarra til betrumbóta
  • að flytja af öryggi og sannfæringarkrafti vel upp byggða ræðu eða ítarlega kynningu á flóknu efni
  • að lesa allar gerðir ritaðs máls að fornu og nýju sér til gagns og gamans, skilja lykilhugtök og greina mismunandi sjónarmið.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
  • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
  • tjá rökstudda afstöðu við ýmsar kringumstæður, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu
  • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta, átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum
  • sýna þroskaða siðferðisvitundi, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum, umfjöllun og verkun.
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.