Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1409581833.69

  Öfuguggar og heimsendar
  HEIM3ÖF05
  5
  heimspeki
  Heimspeki: Öfuguggar og heimsendar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Er til frjáls vilji? Er lýðræði besta stjórnarskipulagið? Hafa ríkir og fátækir sömu mannréttindi? Hvað er frelsi? Megum við hugsa hvað sem er? Er réttlætanlegt að njósna um milljónir einstaklinga í nafni öryggis? Í áfanganum verður lesin bókin 1984 eftir George Orwell og hún notuð sem leiðarvísir að samfélagi okkar í dag. Fjallað verður um samtímaviðburði eins og njósnir á veraldarvefnum, mannréttindi, málfrelsi og hugsunarfrelsi, frelsishugtakið og hvernig mannkynið hefur brugðist við hnattvæðingu síðustu áratuga. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist undirstöðuþekkingu á notkun heimspeki í samtímanum ásamt grundvallarskilningi á helstu heimspekikenningum sem hafa mótað viðhorf mannsins til siðferðis, frelsis, guðs og eðli heimsins. Áhersla er lögð á sjálfstæða hugsun og sjálfstæð vinnubrögð, nemendur eru hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Samræður eru stór hluti áfangans og er góð mæting því mikilvæg til þess að öðlast skilning á efni áfangans. Verkefnavinna miðar að því að nemendur öðlist hæfni til að nýta eigin þekkingu og reynslu við úrlausn nýrra viðfangsefna.
  HEIM2BY05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum eins og frelsi, lýðræði, fasismi, kommúnismi, málfrelsi, hugsunarfrelsi, mannréttindi og alþjóðavæðing
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar í daglegu lífi
  • lestri heimspekitexta
  • heimspekilegum samræðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa heimspekitexta
  • endursegja og skýra heimspekilega texta
  • beita gagnrýnni hugsun
  • meta eigin rök og annarra
  • tjá sig heimspekilega og hlusta á aðra
  • tengja heimspeki við eigin reynslu og veruleika
  • taka þátt í heimspekilegum samræðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta miðlað torskildum fróðleik á skýran hátt
  • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt á öllum sviðum lífsins
  • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök til að komast að sameiginlegri niðurstöðu
  • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissari hátt
  • taka þátt í samtímaumfjöllun um mál sem varða mannréttindi og frelsi
  • skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í
  • beita heimspekilegum aðferðum til þess að leysa úr siðferðislegum og hversdagslegum vandamálum
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.