Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1409582371.56

  Hryllingsmyndir
  KFRT3HR05
  5
  Kvikmyndafræði
  Kvikmyndafræði: Hryllingsmyndir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn fjallar um kvikmyndafræði hryllingsmynda, sögu þeirra og virkni. Farið verður í texta úr ýmsum fræðibókum og nemendur kynnast lykilhugtökum og aðferðum í túlkun kvikmynda. Í framhaldi verður farið yfir sögu hryllingmynda og lesnar valdnar fræðigreinar. Í kvikmyndasýningunum verður reynt að draga fram þau sérkenni sem einkenna lesefni hverrar viku. Áríðandi er að nemendur mæti vel og taki virkan þátt í umræðum í tímum. Áhersla er lögð á sjálfstæða hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. Nemendur eru hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Mikil áhersla verður lögð á umræður í tímum og því er góð mæting mjög mikilvæg. Verkefnavinna miðar að því að nemendur öðlist hæfni til að nýta eigin þekkingu og reynslu við úrlausn nýrra viðfangsefna.
  ÍSLE2ED05 EÐA SAGA2FR05/SAGA2OL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu hryllingsmynda
  • völdum kvikmyndafræðilegum hugtökum
  • undirstöðuatriðum kvikmyndagreiningar
  • lestri kvikmyndafræðilegra texta
  • kvikmyndafræðilegum samræðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fræðilegan texta
  • endursegja og skýra fræðilegan texta.
  • beita gagnrýnni hugsun
  • meta eigin rök og annara
  • tjá sig röklega og hlusta á aðra
  • tengja kvikmyndafræði við eigin reynslu og veruleika
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta miðlað torskildum fróðleik á skýran hátt
  • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt
  • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök til að komast að sameiginlegri niðurstöðu
  • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissari hátt
  • skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.