Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1409587990.37

  Kvikmyndafræði
  KFRT2KF05
  2
  Kvikmyndafræði
  Kvikmyndafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn nær yfir rúmlega hundrað ára sögu kvikmyndalistarinnar. Valin tímabil kvikmyndasögunnar og aðferðir við greiningu kvikmynda eru skoðaðar og iðkaðar í áfanganum. Í áfanganum er sögulegur og listfræðilegur skilningur á kvikmyndum þróaður í gegnum skoðun á aðferðum og hefðum í kvikmyndagerð. Skoðað er hvernig þýðing í kvikmyndum er framkölluð með notkun kvikmyndatöku, klippingar, lýsingar, hljóðs og leiks. Áhrif tækniþróunar í kvikmyndaframleiðslu eru könnuð, og mikilvægi kvikmyndagreina og arfleið einstakra „höfunda“ í gegnum kvikmyndasöguna metin. Námsmat felst í áhorfi mikilvægra kvikmynda í kvikmyndasögunni, bíóferðum, lesefni og verkefnum þar sem kvikmyndamiðillinn sjálfur er nýttur til þess að kynnast möguleikum hans og áhrifum. Áhersla er lögð á sjálfstæða hugsun og vinnubrögð. Nemendur eru hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Áhersla er lögð á umræður í tímum, hópverkefni og samvinnu í verkefnum.
  Undanfari: ÍSLE2MR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægum kvikmyndafræðilegum hugtökum
  • völdum þáttum í kvikmyndasögu
  • grunnaðferðum í greiningu kvikmynda
  • grunnhugtökum í gerð og framleiðslu kvikmynda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa kvikmyndafræðilegan texta
  • endursegja og skýra kvikmyndafræðilegan texta
  • semja verkefni í kvikmyndamiðlinum
  • gera stuttmyndir
  • klippa kvikmyndir
  • beita gagnrýnni hugsun
  • meta eigin rök og annarra
  • tjá sig og hlusta á aðra
  • tengja kvikmyndafræði við eigin reynslu og veruleika
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta miðlað skoðunum og fræðilegum athugunum á skýran hátt
  • geta samið kvikmyndaverk og innleitt eigin hugmyndir í kvikmyndamiðilinn
  • geta greint kvikmyndir á fræðilegan hátt
  • geta notað hugtök og aðferðir til að skilja og greint miðilinn betur
  • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt á öllum sviðum lífsins
  • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök til að komast að sameiginlegri niðurstöðu
  • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissari hátt
  • skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.