Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1409741114.23

  Þróun lífs
  LÍFF2GD05
  12
  líffræði
  Grunnáfangi í dýrafræði, plöntufræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga verður stiklað á stóru í þróun lífs á jörðinni. Skoðaðar verða helstu fylkingar lífvera, einkenni þeirra og skyldleiki. Flokkunarkerfi lífvera er skoðað og nemendur kynnast helstu hugtökum í líffræði. Nemendur vinna í sameiningu tölvugert kort sem sýnir þróun og tengsl lífvera á jörðinni í 3500 miljón ár. Lokaverkefni áfangans verður nákvæm skoðun hvers nemenda eða hóps á ákveðinni tegund lífvera. Lokaafurðin er svo sett í sameiginlegt lokaverkefni áfangans.
  NÁTT2GR05 (NÁT2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum sem tengjast líffræði og þróunarfræði
  • skilyrðum sem stuðluðu að upphafi lífs á jörðinni
  • flokkunarkerfum lífvera á jörðinni
  • einkennum helstu fylkinga lífvera með áherslu á plöntur og dýr
  • grunngerðum æxlunar
  • drifkrafti þróunar við framrás lífs og fjölbreytileika þess
  • skyldleika tegunda og aðferðum við að meta hann
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa líffræðilegar upplýsingar úr máli og myndum
  • vinna sjálfstætt að líffræðilegum verkefnum
  • vinna með líffræðileg hugtök á íslensku og ensku
  • velja úr safni heimilda og nýta þær til að koma eigin texta til skila á skilmerkilegan hátt
  • lesa í og ræða sambönd og tengsl viðfangsefna innan greinarinnar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði við að miðla niðurstöðum úr verkefnum
  • geta tengt saman efnisþætti við úrslausn viðfangsefna
  • greina, hagnýta og meta upplýsingar í töluðu eða rituðu máli, myndrænt eða í töflum
  • nýta hópavinnu til að leysa flóknari viðfangsefni
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
  • skiptast á skoðunum við aðra um lausnir og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega í mæltu máli og myndrænt
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.