Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410283857.16

  Stærðfræði með áherslu á talnagildi
  STÆR1TG03
  28
  stærðfræði
  Talnagildi
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með tölur og gildi þeirra með fjölbreyttri nálgun. Meðal annars með mismunandi verkefnavinnu, vettvangsferðum í verslanir. Í gegnum veraldarvefinn og notaðir verða tilboðsbæklingar og spil. Stefnt er að því að viðhalda og byggja ofan á þann grunn sem nemandi hefur þegar tileinkað sér.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hvar og hvenær talnagildi koma við sögu í daglegu lífi
  • Tölum og reiknisaðgerðum
  • Forgangsröðun aðgerða
  • Algengum stærðfræðitáknum
  • Gildi talna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Vinna með tölur á fjölbreyttan hátt
  • Temja sér gagnrýna en um leið skapandi hugsun
  • Skrá lausnir sínar á skipulagðan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta sér tölulegar upplýsingar
  • Vinna með tölur
  • Nýta sér viðeigandi stuðningstæki þegar það á við, s.s. reiknivél í símum
  • Temja sér gagnrýna en um leið skapandi hugsun
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.