Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410289329.1

  Starfsnám á vinnustað
  STAR1SA05
  11
  starfsnám
  Starfsnám á vinnustað 1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Starfsnám gefur nemendum tækifæri til þess að kynna sér ýmis störf og mismunandi vinnustaði. Námið felur í sér að nemendur þjálfist í að beita mismunandi aðferðum og verklagi. Starfsnám fer fram í skóla og á vinnustað. Með því að tengja námið við vinnustaði öðlast nemendur oft aðra sýn á námið í skólanum og tilgangur námsins verður skýrari.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Fjölbreyttum vinnustöðum
  • Fjölbreyttum starfsheitum
  • Mikilvægi þess að fara út á vinnumarkaðinn að skóla loknum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Velja sér vinnustað út frá raunhæfum markmiðum
  • Mæta til vinnu á réttum tíma
  • Fylgja fyrirmælum
  • Fylgja hreinlætisreglum á vinnustað
  • Fylgja samskiptareglum á vinnustað
  • Fylgja öryggisreglum á vinnustað
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Taka þátt í atvinnulífinu
  • Hafa yfirsýn yfir mismunandi störf og starfsvettvang
  • Þekkja mismunandi starfsheiti og átta sig á hlutverkum sem felst í þeim
  • Tilheyra starfsmannahópi
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.