Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410290025.39

  Starfsnám með áherslu á sköpun í skóla
  STAR1SS05
  13
  starfsnám
  Sköpun í skóla
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla verður á efla verklag nemenda í ýmsum verkefnum sem þeir hafa áhuga á að vinna. Áfanginn er hugsaður sem undirbúningsáfangi fyrir þátttöku úti á vinnumarkaðinum eða til að mæta áhuga og hæfni nemenda í skapandi vinnubrögðum.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Mikilvægi skipulags þegar verkefni eru unnin
  • Að þjálfun og undirbúningur er mikilvægur áður en farið er út á vettvang
  • Sköpun er ferli sem leiðir mann oft á framandi staði
  • Að hægt er að leita leiða á fjölbreyttan hátt
  • Að hægt er að nálgast viðfangsefnið á skapandi hátt
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Beita mismunandi verklagi
  • Vinna eftir skipulagi
  • Láta hæfileika sína njóta sín
  • Átta sig á atvinnuskapandi tækifærum í nærumhverfinu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Vinna verkefni sjálfstætt eða eftir fyrirmælum
  • Hafa trú á eigin færni og sjálfstraust til þess að takast á við ný verkefni
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.