Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410290382.72

  Starfsnám með áherslu á réttindi og skyldur
  STAR1RS05
  10
  starfsnám
  Réttindi og skyldur
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Nemendur þjálfast í að taka þátt í atvinnulífinu og fá fræðslu um réttindi og skyldur launþega. Kennsla fer fram í skóla og úti á vinnustöðum. Með því að tengja námið við vinnustaði öðlast nemendur oft aðra sýn á námið í skólanum og tilgangur námsins verður skýrari.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Fjölbreyttum vinnustöðum
  • Að launakjör eru mismunandi eftir starfshlutfalli og ráðningarsamningum
  • Mikilvægi þess að fara út á vinnumarkaðinn að skóla loknum
  • Mikilvægi þess að öllum réttindum fylgja ákveðnar skyldur
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nálgast launaseðla í gegnum tölvu, s.s. í heimabanka
  • Lesa launaseðla
  • Fylgja þeim skyldum sem krafa er gerð um á vinnustöðum
  • Vera meðvitaður um eigin réttindi á vinnumarkaði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Taka þátt í atvinnulífinu
  • Hafa yfirsýn yfir réttindi og skyldur launþega á Íslandi
  • Geta nýtt sér upplýsingar sem koma fram á launaseðli
  • Taka þátt í umræðum um réttindi og skyldur á vinnustöðum
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.