Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1410295486.62

  Upplýsingatækni með áherslu á netöryggi
  UPPT1NÖ05
  2
  upplýsingatækni
  Netöryggi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Í áfanganum fá nemendur kynningu á notkunarmöguleikum tölvunnar og fræðast um örugga netnotkun og óskrifaðar og skrifaðar reglur á samskiptavefjum og bloggsvæðum.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Að tölvur eru stór hluti af lífi okkar
  • Mikilvægi þess að fylgja ákveðnum umgengisreglum við tölvunotkun
  • Mikilvægi þess að vanda tölvusamskipti eins og önnur samskipti
  • Því að það er ekki allt satt og rétt sem sett er á veraldarvefinn
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að greina á milli þess hversu áreiðanlegar upplýsingar eru á netinu
  • Að nýta sér netið á öruggan og ánægjulegan hátt
  • Vinna með texta sem hann hefur lesið og/eða hlustað á
  • Nota samskiptavefi á borð við facebook á sem öruggastan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Lesa í og/eða nýta sér upplýsingar sem koma fram á síðum eins og SAFT og öðrum síðum sem kenna örugga netnotkun
  • Auka sjálfstraust sitt og trú á eigin tölvulæsi
  • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
  • Þekkja muninn á því sem er raunverulegt og óraunverulegt
  • Lesa í leik-og samskiptareglur
  Leiðsagnarmat, virkni í kennslustundum og mæting. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.